Etiket: Tebriz

Samed Bahrengi

Samed Behrengi, 1939 yılında İran`da Tebriz kentinde doğmuştur. Onbir yıl İran`nın Azereri bölgelerinde köy köy dolaşıp öğretmenlik yapmıştır. Devrimci bir yazardır. Azerbaycan Türklerindendir. Zamanının Şah yönetimine karşı masal ve hikayeler yazarak kar...

Parvin etesami

Parvin E'etesami, veya Parvin Eetesami, İran edebiyatının kadın şairlerinden birisidir.

Parvin E'tesami

Parvin E`tesami 20 yy.a ait İran edebiyatının ünlü kadın şairlerinden birisidir.

Mahmud Şebüsteri

Mahmud Şebüsteri (d. 1288 ? - ö. 1340?), İran veya Azerbaycanlı sufi büyüklerinden ve yazarlarından. Hayatı hakkında tafsilatlı bilgi bulunmadığı gibi doğum ve ölüm tarihi de kesin bilinmiyor.

Cedit Zincirli

Cedid Eşrefi, (Cedit Zolota), Osmanlı dönemindeki gümüş paralardan biridir. III.

Cedit Zencirli

III. Ahmet döneminde 1726`da Tebriz, Tiflis, ve Revan taraflarında bastırılan 24 ayar altın paralara verilen isim. Günümüzde kullanılan "tırtıl"a, o dönem "Zencir" dendiği için bu ismi almıştır.

Behrengi

Samed Behrengi (Fars:صمد بهرنگی, Azerbaycan: Səməd Behrəngi; 24 Haziran, 1939; Tebriz, İran Şahlığı; ö.

Babizm

Babilik (Farsça: بابی ها Bābī-hā), 19. yüzyılda İran'da doğan dini hareket. Bab, İranlı Seyyid Ali Muhammed'in (doğ.

Babak Sihirin Sefat

1969 İran, Tebriz doğumlu. Film yapımcılığı yolculuğunu Sinema Eğitim Organizasyonu ası altında bir kurumda sürdürmekte olan filmci, çok sayıdaki belgeselinin yanında kurmaca filmler de yapmaktadır. Sefat, Betacam ve 16 mm format dışında SVHS olarak ta ça...

babilik

BABİLİK On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da El-Bab Ali Muhammed isminde bir Acem tarafından ortaya atılan bozuk inanç yolu. Bu inancı kabul edenlere "Babi", yollarına da "Babilik" denmiştir. El-Bab Ali Muhammed, İran'da Kazım Reşti isimli bo...

Babi

Babi (Farsça: بابی ها Bābī-hā), 19. yüzyılda İran'da doğan dini hareket Babilik inananı. Bab, İranlı Seyyid Ali Muhammed'in (doğ.1819 - öl.1850) lakabıdır. Seyyid Ali Muhammed 1844'te, yeni bir çağı müjdelediğini ve beklenen kişi (Mehdi, Kaim) olduğunu il...