Etiket: Tasavvuf

Sâki

Sâki içki (şarap) sunan kimseye denir. Tasavvufta ``mürşid-i kâmil`` anlamında kullanılır. ``Mürşid-i kâmil``, tasavvufa giren kişiye ilahî aşk yolunda ilerlemesi için yol gösterir.

Muhasibi

Hâris el-Muhâsibî (Tam ad: Ebu Abdullah Hâris bin Esed el-El-Basrî, Arapça: الحارث بن أسد المحاسبي البصري, d. 781 Basra- ö.

Hâfız (şair)

Hâfız-ı Şirâzî (Farsça: حافظ شیرازی) ondördüncü yüzyılda yaşamış İran'lı şair. Şiraz'da doğmuştur.

Haris el-Muhasibi

Hâris el-Muhâsibî (Tam ad: Ebu Abdullah Hâris bin Esed el-El-Basrî, Arapça: الحارث بن أسد المحاسبي البصري, d. 781 Basra- ö.

Bir (Pentagram albümü)

Bir, Pentagram'ın 6. albümüdür. 2000 yılında ülkemizde meydana gelen ve bazı medya kuruluşlarının kışkırtmasıyla ortaya çıkan satanizm tartışmalarının hedefi haline gelen grup, bu konuda bir çalışma yapma ihtiyacı duymuş ve Türk tasavvuf düşüncesi, halk ş...

Adalet ilkesi

İslam felsefesinin önemli okullarından Mu'tezile'nin, "ilahi adalet" olarak da bilinen adalet tasarımıdır. Mu'tezile'nin beş temel ilkesinden biri olan "adalet ilkesi", yazgıcılığa tümüyle karşı çıkar.

Bilal Kemikli

Bilal Kemikli, akademisyen, şair ve yazar. Daha çok tasavvuf şiiri üzerine yapığı çalışmalarla tanınmaktadır. Eski Türk şiiri üzerinde de çalışmaları vardır. Eserlerinden bazıları şunlardır:

Ölümsüzlük iksiri

Bengi su, abı hayat, hayat suyu ya da dirilik suyu, birçok söylencede adı geçen, içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsanevî su. Farklı Türk dillerinde Mengüsuv, Bengüsub olarak da söylenir.

Yusuf ile Zeliha

Yusuf ile Zeliha mesnevisi , Şeyyad Hamza`nın Anadolu`da tasavvuf konusunda yazmış olduğu ilk eserdir. Yusuf ile Zeliha`nın elde bulunan tek ve bozuk yazması Dehri Dilçin tarafından Türk Dil Kurumu yayını olarak bastırılmıştır (1946). Kur`an`daki Yusuf...

Seyru Süluk

Süluk, bir yola bir mesleğe girme, riyazet demektir. Bu yola girene salik denir. Seyri süluk, tasavvufta manevi yolculuk demektir. Yolculuğu tamamlamayana sülük denir. Salik, seyri sülukta birkaç aşamadan geçer: seyri illallah, seyr fillah, seyr maallah,...