Etiket: Tarihteki Türk Devletleri

Şeybani Hanlığı

Tarihteki Türk Devletleri

İtil Bulgar Hanlığı

Tarihteki Türk Devletleri

İlhanlı

İlhanlılar (İlhanlı) Devleti, (Farsça: ایلخانیان Īlkhāniyān veya ‏سلسله یلخانی‎ Silsilaye Īlḫānī) Cengiz Han'ın torunu Hülagû Han tarafından, merkezi Tebriz olmak üzere Azerbaycan'da kurulan Moğol devletidir (1256).

İl-Denizliler

Tarihteki Türk Devletleri

İkinci Chao Hun Devleti

Bu devlet Tarihteki kurulmuş Türk devletlerinden biridir.

Çağatay Devleti

Tarihteki Türk Devletleri

Yarluklular Beyliği

Tarihteki kurulmuş Türk beyliklerinden biridir.

Uz Hanlığı

Tarihteki Türk Devletleri

Tukyular

Göktürk Kağanlığı, Gök Türkler veya Kök Türkler, Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında Türük veya Kök Türük ya da pek az kabul gören bir görüşe göre Ökük Türük, Tonyukuk Yazıtında ise Türk (veya bazı yabancı kaynaklarda Türük) şeklinde geçer (Çince: 突...

Tsin Şa-t'o Türk Devleti

Bu devlet Tarihteki kurulmuş Türk devletlerinden biridir.

Tekeoğulları

Tekeoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında sonra Antalya ve çevresinde kurulan ikinci dönem Anadolu Beylikleri'ndendir. Antalya'nın adı Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar Teke olarak kalmıştır.Kuzeyde bulunan Hamitoğulları'na komşudur.Yivli...

Tana Şa-t'o Türk Devleti

Bu devlet Tarihteki kurulmuş Türk devletlerinden biridir.