Etiket: Tanrı

Tanrı'ya Yolculuk (oyun)

Yazar Mehmet Murat İldan`ın bir tiyatro oyunudur.

Simyacının Karısı (oyun)

Yazar Mehmet Murat İldan`ın bir tiyatro oyunudur.

Sadukiler

Sadukiler, eski bir Yahudi mezhebi. Bunlar Tanrı`nın Dünya`yı yaratıp sonra, Dünya`yı kendi haline bıraktığına inanırlardı. Halen bu düşüncede Yahudi olup olmadığı kesin değildir. Farisiliğe karşıdır. Yahudi aristokrasisini temsil eder, ruhun ölümsüzlügün...

Saduki

Sadukiler, eski bir Yahudi mezhebi. Bu mezhepten olan Yahudiler, Tanrı'nın Dünya'yı yaratıp sonra, Dünya'yı kendi haline bıraktığına inanırlardı.

Kromatik Ejderhalar

Ejderha Mızrağı Destanı`nda adı geçen ejderha türleri renklerle isimlendirildiklerinden dolayı bu isimleri almışlardır.Kötü ejderhalar olarak bilinirler ve Takhisis`e taparlar, bir nevi onun askerleridir.İlk yaratılan ejderhalardır kötü tanrıça Takhisis b...

Enelhak

Ene'l-Hakk (Arapça: أنا الحق ‎), Arapça "Ben Hakk'ım", "Hak'tan gayrı değilim." demektir. Hakk gerçek ve doğru anlamlarına geldiği gibi aynı zamanda İslamda Allah'ın isimlerinden biridir ve bu söz kişinin Tanrı ile birleşip-bütünleştiği, Tanrı'nın kişide...

Dongo

Dongo

Donarium

Eski Roma tapınaklarında tanrılara sunulan hediye ve adakların konuldugu bölümün adıdır

Şamanlar

Şaman (Çuvaşça ve Rusça: Шаман) ya da Kam ruhlarla insanlar arasında iletişim kuracağına inanılan kişidir.

One of Us (Joan Osborne)

``One of Us`` Eric Brazilian tarafından yazılmış, ilk kez Joan Osborne tarafından seslendirilmiş bir şarkıdır.