Etiket: Türkiye Cumhuriyeti

Çernobil reaktör kazasının Türkiye üzerindeki etkileri

Çernobil reaktör kazasının Türkiye üzerindeki etkileri, Çernobil reaktör kazası`nın Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki etkileridir.

Avatar: Son Hava Bükücü

bilgikutusu televizyon

2007 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri

2007 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri, eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer`in görev süresinin dolması üzerine başlayan ve Abdullah Gül`ün yeni cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonuçlanan, Türkiye Cumhuriyetinin 11. cumhurbaşkanının belirlendiği...

II. Meşrutiyet Dönemi

24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İTC doğrudan iktidara gelmedi; Hüseyin Hilmi Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ve Sait Paşa gibi saygın kişiliklere

Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir!

Türkiye Cumhuriyeti`nin, tarihinde varsayılan bir sloganı olmadığı için, T.C.`nin sloganı bu cümle kabul edilir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, kurduğu cumhuriyetin, halk egemenliğine dayalı olduğunu bilerek ve bunana inanarak bu cümleyi söylemiştir. Türkiy...

Osmanlı Devleti'nin yıkılışı

21 Haziran 1913''te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa''nin öldürülmesi ile, İttihat ve Terakki Fırkası, hükûmetin idaresini tamamen ellerine geçirdi. Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa, Osmanli Devleti''nin iç ve dis politikasini belirlemede en etkili nazirla...