Etiket: Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yavuz Köymen

Yavuz Köymen, (d. 1953, Alucra, Giresun Türkiye), Türk siyaset adamı.

Millî Marş

Millî marş ya da ulusal marş; bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesi olan, yurtseverlik duygusunun ifadesi olarak hükümet tarafından onaylanmış ya da halk arasında benimsenmiş, genellikle bestelenmiş haliyle çeşitli etkinliklerde seslendirilen söz...

Ahmet Küçük

Ahmet Küçük, (d. 28 Ağustos 1958, Çakırlı, Biga, Çanakkale, Türkiye), Türk siyasetçi.

İkinci Grup

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti İkinci Grubu, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde Mustafa Kemal Paşa`ya muhalif milletvekillerince oluşturulan meclis grubu. 1922-1923 döneminde etkin olan grup, 8 Nisan 1923`te yapılan İkinci Meclis seçiml...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayasa`da yazılı temel hak ve özgürlükleri koruması ve TBMM`nin yapabileceği yanlışlara karşı ülkeyi korumasıdır....

Kürt Teali Cemiyeti (Kürt Yükseltme Cemiyeti)

Türkiye`de yaşayan Kürtleri, bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla Mayıs 1919`da İstanbul`da kurulan bir cemiyet. Doğu illerinde şubeler açtı. Kurtuluş Savaşı karşıtı bu derneğin çalışmalarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kurulmasıyla son verildi.

Yaşar Nuri Öztürk

Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk İlâhiyat profesörü,siyasetçi,hukukçu,yazar,gazeteci, milletvekili.Time Dergisinin gerçekleştirdiği 20.Yüzyılın En Önemli Kişileri listesinde kamuoyunca belirlenmiş olan yüz isim arasında ilk 10`u arasına giren Yaşar Nuri Öztürk,...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin hâlihazırdaki anayasasıdır. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhur...

T.B.M.M

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan, (asli kurucu iktidar) ve yine bu iradenin sahibi olan Türk Milletinin anayasa...

Koçkiri İsyanı

Koçgiri İsyanı, 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'ne karşı Koçgiri, Pezgavır, Maksudan, Aslanan, Kurmeşan, Parçikan, Canbegan, İzol ve Giniyan aşiretlerinin içinde bulunduğu bir isyandır. Koçgiri aşireti reisi Alişan Bey ile kardeşi Hayda...