Etiket: Türk vatandaşı

Türk Ulusu

Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişidir. Yürürlükteki 1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır.

Mehmet Özcan (yazar)

Mehmet Özcan, Türk vatandaşı yazar. Türkiyeli Avrupa, Türkiye`nin üyeliğinin AB`ye olası etkileri adlı kitabın üç yazarından birisidir. Kitapta, ``Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde yasadışı göç`` isimli bölüm kendisine aittir. Polis Akademisi`nde öğret...

Türkiye Vatandaşı

Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişidir. Yürürlükteki 1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır.

Türk Irkı

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan, Türk halkıdır. Türkiye sınırlarının dışında yaşayan Türkler (Oğuzlar), bugünkü Türkiye ile değil Osmanlı İmparatorluğu ile bağlant...

Türk (Anlam ayrım)

Türk aşağıdaki anlamlara gelebilir:

T.C. vatandaşı

Türk vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin tabiyetinde bulunan kişidir. Yürürlükteki 1982 tarihli Anayasa'nın 66. maddesine göre, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." tanımı yapılmıştır.

Türk Tarihi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri...

türklük

Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli ağız, şive ve lehçelerini konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Turk

Turk aşağıdaki anlamlara gelebilir: