Etiket: Türk Tabipleri Birliği

Gençay Gürsoy

Prof. Dr. Gençay Gürsoy,   (d. 20 Ağustos 1939, Oltu), Nörolog, Türk Tabipleri Birliği başkanı.

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Acil Tıp Sistemi içinde yer alan konularda (acil tıp uzmanlığı, acil servisler, hastane öncesi acil yardım, ilkyardım, afet organizasyonu) projeler üretmek ve bu sistemin gelişmesine destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir...

TTB

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'deki hekimleri temsil eden bir meslek örgütüdür. Hekimlerin haklarını korumayı, hekimlik mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı, tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırm...

hekimlik

Doktor, Tıp doktoru, tabip, hekim