Etiket: Sanskrit

Yakshagana

Yakshagana, (Kannada dilinde:ಯಕ್ಷಗಾನ, yakşa-gana) Hindistan'da Karnataka eyaletinin klasik bir halk sanatı türüdür, en çok Uttara Kannada bölgesi, Shimoga, Udupi, Dakshina Kannada ve Kerala'nın Kasaragod bölgesinde popülerdir. Batılılar Yakshaganayı opera...

Viraga

Viraga, Budizm`deki paramita`lar adı verilen yedi veya on erdemden birinin adıdır.

Hint Dilleri

Hindistan Dilleri, Hindistan`da konuşulan dillerdir ve toplam 400ü gecen dil ve lehçelerden oluşur.

Sekiz Katlı Asil Yol

Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul edilir. Gautama Buddha'ya atfedilen Dört Asil Hakikat öğretisinin dördüncüsüdür.

Kuan Yin

Guan Yin (觀音; Pinyin: guān yīn) Uzakdoğuda Budistler tarafından kutsal kabul edilen Merhamet Bodhisattvası. Kaynağı Hindistan'daki Sanskrit Avalokiteśvara inancından almaktadır.

Jain Dharma

Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan'da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika'da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir...

Dört Asil Hakikat

Dört Asil Hakikat, (Pali: cattāri ariyasāccani, Sanskrit: catvāri āryasatyāni) Budizmin temelini oluşturmaktadır. # Dukkha - ``Yaşam acı dolu dur.``#: Doğum acı dır, yaşlanmak acı dır, ölüm acı dır.

Bhagavad-gida

Bhagavad Gita, kısaca Gita (Sanskritçe भगवद्गीता, Bhagavad Gītā, "Rabbin Ezgisi"), kutsal bir Hindu metni, ve edebiyat tarihindeki ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilir. Kabaca Bhagavat Gita'da 700 vecize vardır ve Mahabharata destanının...

Asil Sekiz Yol

Sekiz Katlı Asil Yol (Pāli: Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, Sanskrit: Ārya 'ṣṭāṅga mārgaḥ (आर्याष्टाङ्गो मार्गो), Budizm'de acıları sona erdiren yol olarak kabul edilir. Gautama Buddha'ya atfedilen Dört Asil Hakikat öğretisinin dördüncüsüdür.

Hindistan Dilleri

Hindistan Dilleri, Hindistanda konuşulan dillerdir ve toplam 400ü gecen dil ve lehçelerden oluşur. Bunlardan Hintçe ve İngilizce ana dil olarak tüm resmi belgelerde kullanılması şartır.

Manu

Manu, Sanskrit dilinde “düşünmek” anlamına gelen “man” sözcüğünden türetilmiş olup, sözcük anlamıyla “insan” anlamına gelen ve farklı tradisyonlarda farklı anlamlarda kullanılan bir terimdir. Manu’dan Hint tradisyonlarında hem yasa koyucu olarak, hem insa...

satori

Satori (æ‚Ÿ Japonca: satori; Çince: wí¹) sözcüğü uyanıp aydınlanma anlamına gelir; Zen Budizmin temel amaçlarından biridir. Aslında Sakyamuni Buddha`nın Gaya`daki bilgelik ağacının altında aydınlnaması olayını anlatmak için kullanılan tam ve aşılamaz aydı...

Moksha

Mokşa (Sanskritçe: vimukti, विमुक्ति、vimokSa, विमोक्ष), Sanskrit'çede özgürlük anlamına gelen Mokşa veya kurtuluş anlamına gelen Mukti terimleri ölüm ve yeniden doğum çemberinden kurtuluşu tanımlar.

Kama Sutra

Kama Sutra (``Kamasutram``), Sanskrit kültüründen gelen bir cinsel birleşme kılavuzudur. Gelişmiş Hint cinsellik kültürünün en eski yazılı kaynağıdır.