Etiket: Sanayi devrimi

1844 Yılında İngiltere'de İşçi Sınıfının Koşulları

1844 Yılında İngiltere`de İşçi Sınıfının Koşulları (Almanca:Die Lage der arbeitenden Klasse in England Friedrich Engels`in en ünlü çalışması.

Viktorya Dönemi

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Erken Modern Dönem

Erken Modern Dönem, Avrupa tarihinde Ortaçağ`ın sonu ile Sanayi Devrimi arasındaki dönemdir. Bu bağlamda Erken Modern Dönem, 16. yüzyılın başları ile 19. yüzyılın başları olarak tarihlenir.

Disiplin kurumları

Disiplin kurumları (Fransızca Institution disciplinaire) Michel Foucault tarafından ``Disiplin ve Ceza`` (1975) kitabında önerilmiş bir kavramdır.

Çift metal para sistemi

Çift metal para sistemi, tedavülde altın ve gümüş olmak üzere iki ayrı madenden basılmış paranın, -sikkenin- işlem gördüğü bir para sistemidir. Bu sistem esas olarak 18. Yüzyıl başlarında, Avrupa ve Amerika`da uygulamaya konulmuş olup 1820`li yıllara kada...

Viktorya çağı

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Viktorya devri

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Victoria çağı

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Victoria zamanı

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Victoria devri

Büyük Britanya'nın Victoria devri Britanya sanayi devriminin yükselişi ve Britanya İmparatorluğu'nun zirvesi olarak kabul edilmektedir. Genellikle Kraliçe Victoria'nın (sıklıkla en büyük ve en sevilen Britanya hükümdarı olarak kabul edilir) hüküm sürdüğü...

Sanayi Çağı'nda savaş

Sanayi Çağı`nda savaş, Sanayi Devrimi`nin başlangıcından Bilgi Çağı`na kadar geçen süre içindeki savaş tarzı olarak değerlendirilir. Bu dönemde ulus-devletler sanayileşme yardımıyla geniş orduları ve donanmaları yaratabilecek düzeye geldiler. Geniş çaplı...

Evoluon

Evoluon, Hollanda’nın Eindhoven şehrinde bir bina. Mimar Louis Kalff’ın eseridir.

yönetime katılma

Yönetime katılma, ekonominin düzenlenmesi yöntemlerinden birinidir. Tamamen birbirne zıt iktisadi sistemleri ve çıkar gruplarını yakından ilgilendirmektedir.