Etiket: Sakalar

Aan Alahçın Hatun

Sakalarda (Yakutlarda) orta dünyanın (insanların yaşadığı yer katı-yeryüzünün) görüntüsü sayılan ruh. Ruhların en büyüğü en görkemlisi sayılır. O insanların, hayvanların, doğanın iyi olması için özen gösterir, onlara yardım eder, iyi kalplidir. İnsanlar y...

Saka (anlam ayrım)

Saka aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Malya Ovası

Halk arasında "Çöl" ya da "Seyfe Ovası" olarak adlandırılan Malya Ovası, Kırşehir'in kuzeyinde yer almaktadır. [Çiçekdağı] ilçesinin Salep Boğazı ve Taburoğlu köyleri doğrultusunda başlayan ova, Mucur topraklarını içine alarak Kayseri il sınırına doğru uz...

Şu Destanı

Bu Destan Şu Destanı'dır. Şu destanı, M.Ö. 330-M.Ö. 327 yıllarındaki olaylarla bağlantılı olan eski bir Türk destanıdır.

M.Ö. 625

Olaylar

Karduklar

Karduya (Grekçe:Κορδυηνή; İbranice:קרטיגיני) Mezopotamya'nın kuzeyinde, günümüzde Türkiye'nin güneydoğusu ile Irak'ın kuzeyi arasında kalan antik bir bölge. Ermenistan Krallığı'nın güneybatısında yaşamış halkın adını almıştır.

Aşkaniler

Aşkaniler (Ahameniler), M.Ö. 250 ile M.S. 228 yıllarında bugünkü İran`da hüküm süren bir devlettir.

yeniçeri

Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ile alınan çocukların küçüklükten alınarak yetiştirilmesi ile oluşturulur. Dev...