Etiket: Sıvı

Şamandıra (Mekanizma)

Şamandıra, genellikle suyun kaldırma kuvveti ve üzerinde yüzerlik yeteneği olan bir cismin kullanılması prensibine dayanır. Kaynaktan gelen suyu durdurma ve harekete geçirme düzeneğidir.

Şamadıra

Şamandıra, genellikle kaldırma kuvveti ve üzerinde yüzerlik yeteneği olan bir cismin kullanılarak belli bir seviyeye gelindiğinde belli bir aksiyonun tetiklenmesi şeklinde çalışan düzenektir. Kaynaktan gelen sıvıyı durdurma ve harekete geçirme düzeneğidir...

Sıvılaştırılmış petrol gazı

LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gaz...

Likit kristal

Sıvı kristaller, sıvıların ve katı kristallerin özellikleri arasında özelliklere sahip olan kimyasal maddelerdir. Örneğin, bir sıvı kristal (SK) bir sıvı gibi akar ama molekülleri bir kristalinki gibi yönlüdür.

Genleşma

Genleşme, genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır.

Anilid

Anilin, boya ve türevleri olarak da ilaç yapımında kullanılan organik bileşik. Aromatik sınıftan primer aminbenzer halkasından karbonlardan birine bağlı H yerine NH2 amin grubu bağlanmasıyla oluşur.

Akışkan (Termodinamik,mühendislik)

Akışkan, sıvıları , gazları, plazmaları ve bazı durumlarda plastik katıları (eriyik) kapsayan, maddenin hallerinin bir altkümesidir.

Uçunum

Katı maddelerin ısıtılınca, ara bir hal olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesine süblimleşme denir ve endotermik faz değişimidir. Faz diyagramındaki üçlü noktanın altında gerçekleşir.

Termosetler

Termosetler, ısıtıldıklarında sertleşen ve bu halini sonsuza dek koruyan plastiklerdir.

Sublimlesme

Katı maddelerin ısıtılınca, ara bir hal olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesine süblimleşme denir ve endotermik faz değişimidir. Faz diyagramındaki üçlü noktanın altında gerçekleşir.

Sublimasyon

Katı maddelerin ısıtılınca, ara bir hal olan sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçmesine süblimleşme denir ve endotermik faz değişimidir. Faz diyagramındaki üçlü noktanın altında gerçekleşir.

Matris (malzeme bilimi)

Matris, kompozit malzemelerde takviye malzemesini bir arada tutan maddeye verilen addır. İmalat aşamasında sıvı olup, daha sonra katı forma kolaylıkla geçebilmelidir.

Hidrolik (bilim dalı)

Hidrolik kelimesi (hydraulics) Yunan dilindeki ὑδϱαυλικός (hydraulikos) kelimesinden gelir. Bu kelimede kök olarak su (ὕδωϱ) ve boru (αὐλός) kelimelerinden gelmektedir.

Hidrolik (bilim)

Hidrolik kelimesi (hydraulics) Yunan dilindeki ὑδϱαυλικός (hydraulikos) kelimesinden gelir. Bu kelimede kök olarak su (ὕδωϱ) ve boru (αὐλός) kelimelerinden gelmektedir.