Etiket: Roma mitolojisi

Vesta bakireleri

Vesta bakireleri (sacerdos Vestalis) Antik Roma'da aile tanrıçası Vesta'nın kutsal bakire rahibeleriydiler. Bekaretlerini korumak zorundaydılar.

Pax (mitoloji)

Pax (Latince barış) (Yunan karşılığı Eirene), Roma mitolojisinde, Augustus'un saltanatı sırasında tanrıça olarak tanınmıştır. Campus Martius'da Ara Pacis adında bir tapınak ve yine Forum Pacis'de onun adına adanmış bir tapınağı vardır.

Orcus

Orcus : Roma mitolojisinde bir tanrı.

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü

İS 5. yüzyılda Akdeniz`de meydana gelen büyük değişiklik genelde Roma`nın "çöküşü" olarak adlandırılır. Yüzyılın başında Roma İmparatorluğu hâlâ Britanya`dan Büyük Sahra`ya, İspanya`dan Ortadoğu`ya kadar uzanmaktaydı.

Aurora (mitoloji)

Aurora, Roma mitolojisindeki şafak tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde gül parmaklı Eos olarak geçer.

Acis

Roma mitolojisine göre, Faunus ve Nimph Simateis'in oğlu.

Vesta bakiresi

Vesta bakireleri (sacerdos Vestalis) Antik Roma'da aile tanrıçası Vesta'nın kutsal bakire rahibeleriydiler. Bekaretlerini korumak zorundaydılar.

Roma Krallığı

Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur ki Roma ismi de buradan gelmektedir. Eski çağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak M.Ö....

Numitor

Numitor, Roma mitolojisine göre Alba Longa`nın kralı, Procas`ın oğlu ve Rea Silvia`nın babasıdır.

Juventas

Juventas, Roma mitolojisinde gençlik tanrıçası. Jupiter ile Juno'nun kızıdır.

Vulcan (anlam ayrım)

Vulcan çeşitli şeylerin ismidir, ismi diğer tanrılar için silahlar üreten Roma ateş ve yanardağ tanırısından türemiştir.

Volturnus

Volturnus, Roma mitolojisinde suların tanrılarından biri. Büyük bir ihtimalle yerel bir Samnit kültünden türemiştir. Adına yapılan bayram, Volturnalia, 27 Ağustos`ta kutlanırdı.

Victoria (mitoloji)

Victoria, Roma mitolojisindeki zafer tanrıçası. Yunan mitolojisindeki dengi Nike`dir.