Etiket: Ritim

Soul (müzik)

Soul, ritim, blues ve zenci kilise müziğinden (gospel) elementler içeren, Amerikalı zenciler tarafından popüler hale getirilmiş müzik türü.

Koprinus sendromu

Coprine toksini içerir. Latent dönem 30 dakika ile 5 gün içerisinde alkol alınması halinde görülür. Yüz ve boyun bölgelerinde kızarılık, kol ve bacaklarda şişme, terleme, baş ağrısı, kalpte ritim bozuklukları gibi belirtiler izlenir.

fon müziği

Fon Müziği, veya Enstrümantal Müzik, bir müzik eşliğinde, hiçbir kişi tarafından herhangi bir söz ile seslendirilmeden ve belirli ritmi bulunan müzik türüdür. Genellikle bir şiir, hikâye vs.

egzotizm

Egzotik olandan Egzotizm. Ondokuzuncu yüzyıl sonlarından itibaren bazı etnik gruplar ve medeniyetlerin etkisiyle sanat ve tasarımda oluşan bir eğilim. Müzikte egzotizm ritim, melodiler veya enstrümanlardaki uzak diyarlar veya antik zamanların atmosferini...

bateri

Bateri, Fransızcadan gelmiş bir kelimedir. Vurmalı çalgılar takımına denir.

Şiir

Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak, bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatına verilen isim. Şiirde dil yalnızca bir iletişim aracı olmakla...