Etiket: Protestan

İngiltere Kilisesi

İngiltere Kilisesi (İngilizce: ``Church of England``), Batı Kilisesi`nin İngiltere kolunu meydana getiren kilise. Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını kabul eder, Papa`nın

Ekümeniklik

Ekümeniklik, günümüzde genellikle, daha büyük bir dinî bir birliği ya da dinlerarası işbirliğini sağlama amacını güden girişimleri ifade eder. En geniş anlamıyla, dinî birlik veya dinî işbirliğinden maksat, üç İbrahimî din olarak İslam, Hıristiyanlık ve Y...

Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması

Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması (Schisma)

Baptistler

Baptistler, Protestanların çoğuyla aynı temel inançları paylaşan, ama yalnızca inananların vaftiz edilmesi ve vaftizin de suya daldırma yoluyla yapılması gerektiğine inanan Protestanlardır. Baptistler tek bir kilise ya da mezhep oluşturmaz; kilise yönetim...

İstanbul'daki kiliseler

İstanbul'daki kiliselerin listesi.

Çoktav

Çoktavlar ya da Chata (eski isimleri Okla homa: "Kızıl millet") Missisipide yaşıyan bir kızılderili kabilesi. Chickasaw'lar ile akrabalığı olan Choctaw'ların bir efsanesine göre, dev bir kızıl adam ilk önce nanih waya (Kızıl dağ)'ı sonra da Choctaw kabile...

Unterwart

Unterwart, Burgenland eyâletinde bir beldedir.

Saint Barthelemy Katliamı

Bu katliamın sebepleri arasında Fransa ve İspanya nın Flanderes böldesini denetimleri arasına almak istemesi ve Fransız tahtında bulunan Katolik ve Huguenot olarak adlandırılan Fransız Protestan asilzadelerin iktidar çekişmesini gösterebiliriz.

Pomhaj Boh

Pomhaj Boh (Almanca: ``Hilf Gott``), Sorb dilinde yayın yapan aylık dini dergi.

Oberwart (şehir)

Oberwart (Macarca: ``FelsÅ‘Å‘r``, Hırvatça: ``Gornja Borta``) Oberwart ilinde bir belde.

Newry

Newry İrlandaca : ``An tIúr`` yani ``porsuk ağacı`` .İrlanda adasının dokuzuncu ,Kuzey İrlanda `nın dördüncü büyük şehri.Armagh Kontluğu ve Down Kontluğu arasında yer almaktadır.Belfast `a 60 km, Dublin `e 108 km uzaklıktadır.2001 nüfusu 27,433 kişidir.