Etiket: Pontos

Nereus (mitoloji)

Nereus. Gaia'nın Pontos ile birleşmesinden doğmuştur.

Keto (mitolojik yaratık)

Gaia`nın Pontos ile birleşmesinden doğmuş canavar, tanrıça. Kardeşi Phorkysle birleşip Graiaları ve Gorgoları doğurur.

Forkis

Gaia`nın Pontos ile birleşmesinden doğmuştur. Kardeşi Keto ile evlemiştir. Keto, Graiaları ve Gorgoları doğurmuştur. İlk deniz tanrılarındandır.

Pompeyüs

Pompey, (Gnaeus Pompeius Magnus) (29 Eylül MÖ 106 - 29 Eylül MÖ 48) Roma Cumhuriyeti son dönemlerinde askeri ve politik liderdi. İtalya'nın kasabalarından gelen Pompey, kendini Roma asilzadeleri arasına sokabildi.

Pompesyüs

Pompey, (Gnaeus Pompeius Magnus) (29 Eylül MÖ 106 - 29 Eylül MÖ 48) Roma Cumhuriyeti son dönemlerinde askeri ve politik liderdi. İtalya'nın kasabalarından gelen Pompey, kendini Roma asilzadeleri arasına sokabildi.

Eurybia

Eurybia, Yunan mitolojisi'nde Poseidon altında Küçük bir deniz tanrıçasıdır. Pontos'la Gaia'dan, yani denizle topraktan doğmuş Eurybia, Nereus,Phorkys,Thaumas ve Keto'nun kız kardeşidir.

Euribia

Eurybia Yunan mitolojisi`nde Poseidon altında Küçük bir deniz tanrıçasıdır.

Thaumas

Pontos ile Gaia'nın oğlu. Okeanos'un kızı Elekgra ile evlendi. İris ile Harryi'ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.

Phorkys

Pontos ile Gaia'nın oğlu. Deniz tanrılarından biriydi. Kız kardeşi Keto ile evlenmişti.

keto

Keto (mitolojik yaratık)

Pompey

Pompey, (Gnaeus Pompeius Magnus) (29 Eylül MÖ 106 - 29 Eylül MÖ 48) Roma Cumhuriyeti son dönemlerinde askeri ve politik liderdi. İtalya'nın kasabalarından gelen Pompey, kendini Roma asilzadeleri arasına sokabildi.