Etiket: Piyasa

Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikasının Amaçları

Avrupa Birliği`nin Ortak Tarım Politikasının Amaçları:

Ürün adı olmuş markalar

Ürün adı olmuş markalar, piyasada bulunmayan bir ürün tüketiciye ilk sunulduğunda, markasının ürünün adının önüne geçme durumudur.

IS-LM

IS-LM, Mal (IS Eğrisi) ve Para (LM- Eğrisi) piyasalarındaki iktisadi genel dengeyi gösteren model. Model Mundell-Flemming Modeli diye de adlandırılır.

Ekonomik soykırım

Bir ekonomik topluluğun, birliğin ya da kuruluşun, ekonomik anlamda kendisinden daha zayıf olan rakibinin tüm kaynaklarını sömürmesi, ekonomik olarak çökertmesi durumudur. Ekonomik soykırım, serbest piyasa ekonomisinin (sınırlandırılmamış) geçerli olduğu...

Üretici rantı

Üretici ürettiği bir malı belli bir fiyattan satmaya razı iken piyasa koşulları malın fiyatını razı olunan miktarın üzerine çıkartırsa üreticinin elde ettiği bu avantaja üretici rantı denir.

Tek fiyat kanunu

Tek Fiyat Kanunu, etkin piyasalarda aynı mallar için tek fiyat oluşacağını ifade eden iktisadi kanundur. Etkin piysalarda, alıcılar veya tüketiciler fiyatı düşük olan mala doğru hareket gösterirler, satıcılar veya üreticiler ise fiyatı yüksek olan mala do...

Serçe (albüm)

==Albüm Hakkında==Sezen Aksu`nun 1978 yılında piyasaya çıkan çıkan ve piyasadaki en eski Sezen Aksu albümü olan Serçe albümü 2 LP olarak piyasaya çıkmıştır. İlk LP`de 10, 2.

Mikro iktisat

Mikroekonomi, Ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, da...

Monopson

Monopson, tek alıcının birden fazla satıcının piyasaya hakim olduğu bir piyasa düzeni. Monopol piyasa tekel piyasadır, monopson da ise satıcı yerine alıcının tek olduğu karşımıza çıkar.

spekülasyon

Piyasada gerçekleşmesi muhtemel görülen fiyat değişikliklerinden faydalanmak gâyesiyle yapılan muâmele. Spekülatif işlemler başlıca fiyatların artacağı beklentisine dayanır.

Mikroekonomi

Mikroekonomi Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir, Aslında gerek mikro...

Emisyon

Bir ülkede, kâğıt para, tahvil ve bono, hisse senetleri gibi değerlerin ilk kez piyasaya sürülmesine emisyon denir.