Etiket: Pinyin

Shujing

``Shujing`` veya ``"Tarih Klasiği"``(Çince: 書經/书经; pinyin: ShÅ«jÄ«ng) Antik Çin tarihindeki olayları konu alan kayıtların bir derlemesidir. Sıklıkla ``Shí ngshÅ«`` yani "``Saygın Evrak``" (尚書/尚书) veya sadece ``ShÅ«`` (æ...

Shui Jing Zhu

``Shui Jing Zhu`` (Geleneksel Çince: 水經注 pinyin: Shuǐ jÄ«ng zhí¹, "Su Klasiği üzerine Açıklamalar"), ``Shui Jing`` adlı eski Çin coğrafik tarih eserin daha yeni açıklamalı sürümü olup 40 ciltten ibarettir.

Shiji

{Kaynaksız}}

Shennongjia

Shennongjia ya da Shennongjia Ormanlık İlçesi (神农架林区 ; pinyin : Shénnóngjià Línqū), Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei eyaletinin batısında yer alan, dağlık ve ormanlık bir bölgedir. 2004 yılı nüfus sayımına göre 78.948 kişinin yaşadığı bölgenin yüzölçüm...

Shangshu

Shujing veya "Tarih Klasiği"(Çince: 書經/书经; pinyin: Shūjīng) Antik Çin tarihindeki olayları konu alan kayıtların bir derlemesidir. Sıklıkla Shàngshū yani "Saygın Evrak" (尚書/尚书) veya sadece Shū (書/书) yani "Evrak" olarak da anılır.

Pangu

Pan Gu (Pangu veya Pan-gu olarak da yazılır; Çince: 盤古; pinyin: Pángǔ) Çin mitolojisindeki hakim yaratılış mitlerine göre evrenin yaratıcısı, ilk varlık. Pan Gu'ya ilişkin mite ilk yer veren yazar Üç Krallık (三國) döneminden, Xu Zheng'dir (徐整).

Pan-gu

Pan Gu (Pangu veya Pan-gu olarak da yazılır; Çince: 盤古; pinyin: Pángǔ) Çin mitolojisindeki hakim yaratılış mitlerine göre evrenin yaratıcısı, ilk varlık. Pan Gu'ya ilişkin mite ilk yer veren yazar Üç Krallık (三國) döneminden, Xu Zheng'dir (徐整).

Nüwa

Nü Wa (veya Nüwa) veya Nü Gua (veya Nügua) (Geleneksel Çince: 女媧; Pinyin: nǚwā), Çin mitolojisindeki bir yaratıcı tanrıça. İnsanlığın yaratılışına ilişkin bir mite konu olmuştur.

Nügua

Nü Wa (veya Nüwa) veya Nü Gua (veya Nügua) (Geleneksel Çince: 女媧; Pinyin: nǚwā), Çin mitolojisindeki bir yaratıcı tanrıça. İnsanlığın yaratılışına ilişkin bir mite konu olmuştur.

Nü Wa

Nü Wa (veya Nüwa) veya Nü Gua (veya Nügua) (Geleneksel Çince: 女媧; Pinyin: nǚwā), Çin mitolojisindeki bir yaratıcı tanrıça. İnsanlığın yaratılışına ilişkin bir mite konu olmuştur.

Nü-wa

Nü Wa (veya Nüwa) veya Nü Gua (veya Nügua) (Geleneksel Çince: 女媧; Pinyin: nǚwā), Çin mitolojisindeki bir yaratıcı tanrıça. İnsanlığın yaratılışına ilişkin bir mite konu olmuştur.