Etiket: Philippe Lií©geois

Türk Irkı

Türkler, Anadolu Türkleri veya Türkiye Türkleri, çoğunlukla Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında yaşayan, Türk halkıdır. Türkiye sınırlarının dışında yaşayan Türkler (Oğuzlar), bugünkü Türkiye ile değil Osmanlı İmparatorluğu ile bağlant...

Türk (Anlam ayrım)

Türk aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Philippe Liégeois

Philippe Lií©geois (doğumu: 8 Temmuz 1947), "Türk" takma adıyla anılan Belçikalı karikatüristtir.

Türk Tarihi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri...

türklük

Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada dağınık olarak yaşayan ve Altay dilleri ailesinin bir alt kolunu oluşturan Türk dillerinin çeşitli ağız, şive ve lehçelerini konuşan etnik Türk gruplarıdır.

Turk

Turk aşağıdaki anlamlara gelebilir: