Etiket: Peygamber

Rahip Bahira

Rahip Bahira ; Şuan Şam`da kalıntıları bulunan kendi adı ile telafuz edilen Rahip Bahira Manastırı`nın Rahibi.Rahip Bahira Busra Manastırında asıl adı Cercis olan ve engin ilminden dolayı kendisine Buheyra veya Bahira denilen rahiptir.

Buheyra

Rahip Bahira; Şam'da kalıntıları bulunan kendi adı ile anılan Rahip Bahira Manastırı'nın rahibi.

İlâhi din

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir. Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

Tıbb-ı Nebevi

Tıbb-ı nebevi ya da Nebevî tıp (Arapça: الطب النبوي Peygamber tıbbı), İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın tıp ile ilgili hadis'lerini kaynak alan İslam bilimidir.

Sâbiîler

Sâbiîlik veya Mandeizm/Mandenizm (Mandaeans) (Arapça : الصابئة veya مندائية) Âdem, Nuh ve Vaftizci Yahya'yı peygamber kabul eden, ancak İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed'i reddeden tektanrılı bir dindir. Eskiden mensupları çoğunlukla Irak ve Suriye'de bulunu...

Lokman (kişi)

Lokman veya Lokman Hekim, Kur`an`da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi.

Kutlu Doğum Haftası

İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah`ın en yaygın kabul edilen miladi doğum tarihi olan 20 Nisan tarihini içinde barındıran hafta (Pazartesi`den Pazar`a kadar).

Kabraxis

Diablo: Siyah Yol kitabında, insanları iyileştirerek veya onlara istediklerini (para, yetenek) vererek, kendisine inanmalarını sağlayan sahte tanrı, iblis. Kendisine bir kilise kurar, yüksek rütbeli bir rahibi ayartarak kendisinin bir peygamber olarak tan...

Haşimoğulları

Haşimoğulları veya Haşimiler, İslam peygamberi Muhammed`in de mensubu olduğu sülale. Adnaniler kavminden gelen Kureyş Kabilesi`nin bir koludur. Sülale ismini peygamberin büyük-büyükbabası Haşim`den alır.

Haşim oğulları

Hâşimoğulları veya Hâşimîler (Arapça: هاشمي), Beni Haşim kabilesine bağlı bir Kureyş boyu. Ayrıca kan bağı ve kabile birlikteliği yoluyla Kızıl Deniz boyunca kurulan hanedanlıkların sahibi olan boy.

Cebrail (melek)

Cebrâil (Arapça: جبرائيل Cibrâ'îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: 'גַּבְרִיאֵל') (tanrının cebr-i gücü) İbrahimî dinlerde tanrı ile insanlar arası vahiy getiren melektir.