Etiket: Osmanlı tarihi

Avner Levi

Avner Levi, 1942 yılında İzmir`de doğdu ve Karşıyaka Lisesi`nden mezun oldu. 1963-1964 yıllarında Türk ordusunda yedeksubay olarak hizmet yaptı ve 1968 yılında İsrail`e göç etti. 1983 yılında Kudüs İbrani Üniversitesi`nden doktorasını aldı. İnceleme ve ar...

Aşıkpaşazâde Tarihi

Aşıkpaşazade Tarihi ya da Tevarîh-i Al-i Osman, Aşıkpaşazade Derviş Ahmettarafından yazılan Osmanlı Tarihi kaynak eselerinden biridir.

Aşıkpaşazade Tarihi

Âşıkpaşazâde Tarihi ya da Tevârîh-i Âl-i Osman, 1400 ila 1484 yılları arasında yaşamış bir Vefai dervişi olan Âşıkpaşazâde Derviş Ahmet Âşıkî’nin yazdığı Osmanlı tarihi kitabıdır. Osmanlı Devleti’nin 1298- 1472 yılları arasında yaşadıklarını kronolojik sı...

Ziştovi Antlaşması

1791 yılında Osmanlı ile Avusturya devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır.

Mohaç Savaşı

29 Ağustos 1526 tarihinde II. Louis tarafından komuta edilen Macar ordusu ile Kanunî Sultan Süleyman tarafından komuta edilen Osmanlı ordusu arasında yapılan savaş. Budapeşte'nin güneyindeki Mohaç Ovasında yaklaşık iki saat içerisinde neticelenen savaş, O...

İttihat ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى) (Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme Derneği), Osmanlı Devleti'nde 1908 Devrimi'ne önayak olan ve 1908-1918 arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batı dillerinde...

Sultan Vahdettin

Sultan Abdülmecid'in en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden, ağabeyi II. Abdülhamid'in himayesinde yetişti. Çok zeki olup fıkıh bilgisinde pek ileriydi. 4 Temmuz 1918'de ağabeyi Sultan Reşad'ın vefat ettiği gün padişah ve halife old...

Fatih Sultan Mehmed

II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: محمد الثانى Mehmed-i sānī, Lakabı el-Fatih (الفاتح) ) (d. 30 Mart 14...

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilâf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan antlaşma. Bu antlaşması Yunanistan dışında hiçbir devlet tarafından onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Bunun yerine İtilaf Dev...