Etiket: Olgu

Önerme (bilim)

Önerme, bilimsel yönteme göre, olgular arasındaki ilişkileri araştırmak ve ortaya çıkarmak için geçerliliği ve doğruluğu kabul edilen varsayımlardır.

Zamanbelirleme

Zamanbelirleme (Fransızca: ``datation``), bir belgenin, yapıtın ya da olgunun zamanını belirlemedir. Konu dil ise, dildeki bir sözcük, kullanım ya da dilsel bir durumun dile hangi tarihte girdiğini, o zaman nasıl kullanıldığını, hangi anlamlara geldiği ve...

epistemoloji

Felsefenin, bilişsel süreçlerin oluşumlarından ziyade, bilgiyi genel olarak ele alan, bilgiyle ilgili problemleri araştıran, bilginin kaynağını, doğasını, doğruluğunu, sınırlarını inceleyen dalı.

Doğaüstü

Doğaüstü veya tabiatüstü, doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, ama bazı kişilerce varlığına inanılan olgulardır.

görüş

Görüş, kişilere göre değişen, bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgidir.