Etiket: Oğuz Kağan Destanı

Culavdar

Çavuldur boyu veya Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden "Yirmincisi; "جووَلدَر Çuvaldar"lardır. Belgeleri şudur : " diye tanımladığı bir Oğuz bo...

Bayındır boyu

Bayundur boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz bölüğünden üçüncüsü; "Bayundur"lardır. Belgeleri şudur : diye tanımladığı bir Oğuz boyudur.

Salur Boyu

Salur Boyu (Salurlar, Salurlular) Oğuzların Üçok koluna mensup bir Türk boyu.13. yüzyılda İran’ın Fars bölgesinde Salgurlular (Fars) Atabegliğini kurdular.

Çavuldur Boyu

Çavuldur Boyu (Çavuldurlar) Yirmi dört Oğuz boyundan biri.Üçokların Gök Han Oğulları koluna bağlı olup, alâmet olarak sungur/akdoğan kuşunu kullanırlardı. “Nâmuslu ve ünü uzaklara yayılmış” manâsına gelen “Çavuldur” kelimesi bazı kaynaklarda “Çavundur” şe...

Bayat Boyu

Bayat Boyu (Bayatlar) Oğuz boylarından biri. Bozokların Gün-Hanoğulları koluna bağlıdır."Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi" manâsına gelen Bayat boyunun ongunu (sembolü), şahin; şölenlerdeki et payları, "sağkarı yağrın" (sağ kürek kemiği) kısm...

salur

Oğuzların Üçok koluna mensup bir Türk boyu. On üçüncü yüzyılda İran’ın Fars bölgesinde Fars/Salgurlular Atabegliğini kurdular. Horasan ve Kirman’dan gelen diğer Türk boylarıyla nüfûzlarını arttırdılar.