Etiket: Oğuz boyları

İğdir boyu

İğdir ya da Iğdır 12 kolu bulunan Üçoklar`ın bir koludur. Anadolu`nun çeşitli yörelerindeki bu isme sahip olan köyler boyun varlığını temsil etmektedir.

Oğuz Kağan Destanı

Türk destanlarından. Hun-Oğuz destanları grubundandır. Oğuz Kağan Destanının beş ayrı yazması vardır. Çağatayca, Farsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Bu ya...