Etiket: Nesli tehlikedeki türler

Tehlikedeki türler

Tehlikedeki türler, neslinin tükenme riski çok yüksek olan türlerdir.

Soy tükenmesi

Soy tükenmesi, biyolojide ve ekolojide, bir türün veya cinsin varlığının sona ermesi, biyosferin küçülmesidir.

Tehlike altındaki türler

Tehlikedeki türler, neslinin tükenme riski çok yüksek olan türlerdir.

Nesli tehlike altındaki türler

Tehlikedeki türler, neslinin tükenme riski çok yüksek olan türlerdir.

direy

Direy veya fauna, belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen addır. Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır.