Etiket: Nem

Çiy noktası

İşbâ ya da çiy noktası, bir gaz içinde bulunan serbest nemin içinde bulunduğu veya etrafında bulunduğu cisimlerin yüzeyinde yoğunlaşarak su (sıvı) durumuna geçmeye başladığı sıcaklık derecesidir. Çiy noktası havanın içerdiği nemi belirtmek için de kullanı...

Çiğ tanesi

Çiy, atmosferik sınır tabakadaki hava parselinin aktüel buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait doymuş buhar basıncından daha yüksek olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğunlaşarak sıvı faza geçmesidir. Bahar ayların...

Ksenon tetraflorür

Ksenon tetraflorür (XeF<sub>4</sub>) bir ksenon atomu, dört flor atomundan oluşan bileşik.

Konveksiyonel yağış

Konveksiyonel yağış bir yağış oluşum mekanizması, aynı zamanda bu mekanizma sonucu gerçekleşen yağıştır. Konveksiyon bir ısı iletim mekanizması olup, meteorolojide genel olarak çevreye göre daha düşük yoğunluktaki hava parselinin yükselmesiyle eşdeğer anl...

Hava nemi ile su üretimi

Havada bulunan nemin, soğutulduktan sonra faz değiştirerek sıvı hale dönüştürülmesi ile elde edilen suyun toplanmasıdır.

Damlataş Mağrası

Damlataş Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında bir mağaradır. Alanya şehir merkezine 3km uzaklıkta bulunmaktadır.

Yüksek irtifa

Yüksek irtifa, deniz seviyesi ve ona yakın yüksekliklerden farklı olarak, insan ve canlı hayatının yaşama şansını, değişen yeryüzü şekillerine bağlı olarak kısıtlayan yüksek rakımlı mevkiler. Yüksek irtifayı solunan havanın değişmesiyle insanı kısıtlayan...

Yalancı mazı

Yalıncı mazı (Thujopsis dolabrata), servigiller (Cupressaceae) familyasından Japonya'da endemik olan bir ağaç türü.

Thujopsis dolabrata

Yalıncı mazı (Thujopsis dolabrata), servigiller (Cupressaceae) familyasından Japonya'da endemik olan bir ağaç türü.

Thujopsis

Yalıncı mazı (Thujopsis dolabrata), servigiller (Cupressaceae) familyasından Japonya'da endemik olan bir ağaç türü.

Tarla kapasitesi

Tarla kapasitesi, toprak suyla doygun hale geldikten sonra toprak zerrelerinin yerçekimine karşı tuttuğu su miktarı. Toprak nemini ifade eden kavramlardan birisidir. Tarımda sulama zamanının ve miktarının tespitinde gereklidir.

Polietilen teraftalat

Polietilen tereftalat, (PET, PETE, PETP) polyester ailesine ait poli kondenzasyon metoduyla üretilen termoplastik bir malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları,sentetik fiber gibi kullanım alanları vardır.

PETP

Polietilen tereftalat, (PET, PETE, PETP) polyester ailesine ait poli kondenzasyon metoduyla üretilen termoplastik bir malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları,sentetik fiber gibi kullanım alanları vardır.

Nötronmetre

Nötronmetre, toprak neminin ölçülmesi için kullanılan bir araç. Bu araç ile toprakta istenilen derinlikte nem değerleri tespit edilebilir. Kalibrasyonu yapıldıktan sonra okuma yapıldığı anda topraktaki nem değeri öğrenilenilir. Nötronmetre radyoaktif bir...