Etiket: Mustafa Kemal

Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı

Soner Yalçın`ın 2004`te yayımlanan romanıdır.

57. Alay

57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı kabul edilen Anzak Çıkarmasını durdurmak amacıyla 25 Nisan 1915 sabahı harekete geçen Osmanlı alayıdır. 19. Fırka'ya bağlı üç alaydan (72, 77 ve 57) biri olarak Tekirdağ Yarkışla mevkiinde 1 Şubat 1915 tarihinde k...

Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Ağustos 1919 tarihinde, Erzurum merkezli kurulmuştur. Elazığ'da da şubesi vardır. Bu cemiyet, önce İstanbul’da kurulmuş olan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetine bağlı olarak açılmış, daha sonra Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı...

Çanakkale Şehitlikleri

Çanakkale Şehitlikleri, Çanakkale`de Gelibolu Yarımadası bütünüyle bir şehitliktir. Çanakkale`deki şehitlikler, anıtlar, abideler şöyledir:

Tek Parti Yönetimi

20. Yüzyıl başlarında başta Avrupa olmak üzere yaygın olarak görülen yönetim şekli. Sosyalist ülkelerde Komünist parti diktatoryası şeklinde sistemleştirildi. Türkiye 1923`ten 1946`ya kadar CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)`nin tek parti yönetimi ile idare ed...

Galip Vardar

Türk Tarihçi ve Eğitimci (Serez 189x - İstanbul 1958)

İntibah Cemiyeti

İntibah Cemiyeti, 1918 yılının son günlerinde Kozan`da Ali Saib`in önderliğinde kurulmuş bir cemiyet. Bu cemiyetin kuruluşunda, eski Kozan Mebuslarından Ali Şadi ve Hüseyin Beyler, Baytar Müfettişi Muzaffer Bey, Yarımzade Ahmet Bey`in de dahil bulunduklar...

Yarbay (Ayıcı) Arif

Mehmet Arif Bey, aşağıdaki anlamlara gelebilir: