Etiket: Musevilik

Putçuluk

Putperestlik ya da Putataparlık, genel anlamda bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır. Putperestlik farklı şekillerde tanımlandığı ve farklı çeşitleri olduğu gibi bazen politeizm benzeri monoteist olmayan inanç...

Mûsevîlik

Yahudilik ya da Musevilik (Arapça yahūdī Yehud kavmi ve dini; Latince Iudaismus; İbranice yəhūdī) , ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud'da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan...

Hazar Kağanlığı

Hazar Kağanlığı ya da kısaca Hazarlar (Yunanca: Χάζαροι, İbranice:כוזרים (Kuzarim), Tatarca: Xäzärlär, Arapça: خزر‎ (Hazar), Rusça:Хазары, Farsça: خزر, Latince: Gazari/Cosri/Gasani) 7. ve 11. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin çevresinde; Van Gölü'nden,...

İsrailiyat

İsrâîliyyât, bir İslam dini terimi.

İlâhi din

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir. Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

Ölülerin Kitabı

Ölüler Kitabı, Antik Mısır cenazelerinde okunan metinleri içeren ve asıl adı ``"Günden Dışarı Gidenler"`` olan bir kitabın, Alman Bilimadamı Richard Lepsius tarafından 1842`de bu metinlerin bazı kısımlarını biraraya getirerek oluşturduğu kitaptı...

Ölüler Kitabı

Mısır Ölüler Kitabı, Antik Mısır cenazelerinde okunan metinleri içeren ve asıl adı Günden Dışarı Gidenler anlamına gelen Ra nu pert em hru olan kitabın (James Churchward'a göre ise Per-me-huru olarak hecelenir ve "Mu günden geri kaldı" anlamına gelir), Al...

Peşat

Peşat veya pşat Musevilik dininin kutsal kitabı olan İbrani İncili`ni anlamak için kullanılan dört yöntemden biridir ve metnin yalın, görünen (zahirî, yani kelimesi kelimesine veya kelimesel) anlamıdır. Nitekim ``peşat`` bir sözcük olarak "basit&quot...

Musevi duaları

Musevilik`te de, tıpkı diğer dinlerdeki gibi dualar Allah`la bir iletişim kurma, ona yakarma, ondan istekte bulunma ya da şükretme amaçlıdır. Musevilerin ettiği başlıca dualar şunlardır:

Kibidi

Yahudiler (İbranice: יְהוּדִי, Yehudi [tek.]; יְהוּדִים, Yehudim [çoğ.]; Ladino: ג׳ודיו, Djudio [tek.], Djudios [çoğ.]; Yidiş: יִיד, Yid [tek.], Yidn [çoğ.]), kökeni Antik Yakın Doğu'da yaşamış olan İsrailoğulları veya İbranilere dayanan bir dinsel etnik...

Kebra Negast

Kebra Negast, birçok Rastafaryanlar ve Etiyopyalı Hristiyanlar tarafından kutsal ve ilham edilmiş kabul edilen, İbrahimi Dinlerde adı geçen Süleyman'ın Saba melikesi ile olan ilişkisini anlatan bir dinî metindir. Ge'ez dilinde yazılmış olan eserin en az 7...