Etiket: Mondros Mütarekesi

Milne Hattı

Milne Hattı, Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, Türk kuvvetleri ile Yunan kuvvetleri arasında belirlenen hat. Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul’daki işgal kuvvetleri komutanlarından biri olan İngiliz General Milne, İstanbul hükümetlerinin çalışmalarını...

İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, Mondros Mütarekesi`nin (30 Ekim 1918) imzalanmasından sonra, Anadolu`da kurulan ilk direniş örgütü.<br />

Seha Meray

Prof. Dr. Seha L. Meray (1924, İstanbul - Eylül 1977), devletler hukuku profesörü. 1977`de Marmaris Armutalan`da toprağa verildi.

Mondros Limanı

Ege Denizindeki Limni adasının limanı. I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan ateşkese, Mondros Mütarekesi, adını vermiştir.

Misakımillî

Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği i...

Misakımilli

Misak-ı Millî ya da Millî Misak (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin ya da Ulusal Ant), Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasî manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği i...

Minber (gazete)

Minber, 1 Kasım 1918 ile 21 Aralık 1918 tarihleri arasında İstanbul'da yayımlanan günlük siyasi gazete. Toplam 51 sayı çıkarmıştır.

İzzet Eyyüboğlu

İzzet Eyyüboğlu ya da Eyübzade İzzed Bey (d. 1862 Trabzon), (ö.