Etiket: Mevlana

Semâ

Sema veya Sama, (Arapça: سماع ) duymak anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Farsça'ya da Arapça'dan geçmiş ve anlam farklılaşmasına ve anlam genişlemesine uğramıştır.

Mektubat (Mevlana)

Mektubat, mektuplar anlamına gelen bu eser Mevlana`nın dost ve akrabalarına, özelliklede Selçuklu emir ve vezirlerine nasihat için yazdığı 147 adet mektuptan oluşur. Mevlana`nın ölümünden sonra, mektuplar biraraya getirilmiş ve bu esere de ``Mektûbât`` ad...

Bahaeddin Veled

Bâhâeddin Veled, Mevlânâ'nın babası ve İslam dünyasının o dönemdeki en büyük bilginidir. Sultan-ı Ulema adı ile anılır.

Mürsel Öztürk

Mürsel Öztürk, 1947 yılında Hacıbektaş`ın Engel köyü nde doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu Hacıbektaş Ortaokulu`nda, Liseyi Ankara Yıldırım Bayazıt Lisesinde bitirdikten sonra 1966 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kl...

Mektûbât

Mektubat - İmam-ı Rabbani'nin eseri

Mektubat, Mevlana

Mektubat, mektuplar anlamına gelen bu eser Mevlana`nın dost ve akrabalarına, özelliklede Selçuklu emir ve vezirlerine nasihat için yazdığı 147 adet mektuptan oluşur. Mevlana`nın ölümünden sonra, mektuplar biraraya getirilmiş ve bu esere de ``Mektûbât`` ad...

Mecalis-i Seb'a

Mecalis-i Seb`a, Mevlana`nın 7 vaazının bulunduğu eserdir. Aslı Türkçe olmasına rağmen daha sonra Farsça`ya çevrilmiştir. Eserde insan, Allah, varlık konuları işlenmiştir. Terim Türkçe`ye çevrildiğinde Yediler Meclisi anlamına gelir.

Kavvali

Kavvali, Hint Çişti sufilerinin müziği. Yaklaşık 700 yıllık bir geleneğe dayanır.

Fihi ma fihi

Fîhi Mâ Fîh (Farsça: فيه ما فيه), Arapça sözcük karşılığı "ne varsa içindedir" manasına gelen, anlam karşılığı ise "ne varsa onun içinde var" veya "ne varsa onda var"a gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin bir eseri.

Şeb-i Arûs

Şeb-i Arus lügat manası düğün gecesi demektir. Hz. Mevlana kendi ölümüne rabbine duyduğu aşktan dolayı sevgiliye kavuşma yani düğün gecesi demiştir.

Mutasavvıflar

Mutasavvıf, (Arapça: متصوف) Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir. Tasavvuf yolunun saygın isimlerinden Abdülkadir Geylani mutasavvıfı "Rabbi için her türlü bağ ve her endişeden sıyrılıp Allah'dan başkasına tapınmayı...