Etiket: Merkür

Aušrinė

Aušrinė, Litvanyaca'da Sabah Yıldızı (Venüs) demektir; ama aynı zamanda Litvan Mitolojisi'nde dişi bir tanrıdır. Bazı mitoloji bilimciler onu güzellik, gençlik ve sağlık tanrısı ya da tüm yıldızların kraliçesi Žvaigždės olarak tanımlarlar.

Merkür (mitoloji)

Merkür, önemli bir Roma tanrısıdır. O maddi kazanç, ticaret, belagat (ve dolayısıyla şiir), mesajlar / iletişim (kehanet dahil), gezginler, sınırlar, şans, hile ve hırsızların tanrısıydı.

HD 209458 b

HD 209458b, Dünya'dan 150 ışıkyılı uzakta bir Güneşdışı gezegendir. Bulucuları tarafından Mısırlıların verimlilik ve ölüm tanrıçası Osiris adıyla gayrı resmi olarak da anılır.

M-765 FS Mercure

Mercure sınıfı sahil tipi bir mayın tarama gemisi olarak “Askeri Savunma Yardım Paktı” dahilinde Amerikan AMS-254 tanımlaması ile Fransa’daki Cherbourg kentinde kurulu Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) tersanesi tarafından 1955 Ocak ayında kızağ...

Cinsiyet simgeleri

Antik Roma'dan günümüze gelen ve cinsiyetleri sembolize eden astrolojik simgelerdir. * Ucunda ok bulunan Mars simgesi erkeği, ucunda artı bulunan Venüs simgesi de kadını temsil eder.* İçiçe geçmiş bir kadın ve bir erkek figürü heteroseksüelliği sembolize...

Uzay

Uzay madde ve enerjiden meydana gelen bir sistemdir. Kainattaki madde; Güneş, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, astroidler ve meteorlardan meydana gelen hacimli ve kütleli gök cisimlerinin tamamıdır.