Etiket: Melek

Sadukiler

Sadukiler, eski bir Yahudi mezhebi. Bunlar Tanrı`nın Dünya`yı yaratıp sonra, Dünya`yı kendi haline bıraktığına inanırlardı. Halen bu düşüncede Yahudi olup olmadığı kesin değildir. Farisiliğe karşıdır. Yahudi aristokrasisini temsil eder, ruhun ölümsüzlügün...

Saduki

Sadukiler, eski bir Yahudi mezhebi. Bu mezhepten olan Yahudiler, Tanrı'nın Dünya'yı yaratıp sonra, Dünya'yı kendi haline bıraktığına inanırlardı.

Beyza Durmaz

Beyza Durmaz (5 Ağustos 1977, İstanbul), Türk pop müziği sanatçısı.

Nur (ışık)

Nûr, İslâmî terminolojide ateşin zıddı olarak ışık anlamına gelir. Sufilikte ise "Allah’ın Işığı" anlamını taşır.

Melek, Rize

Melek, Rize ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.

Cüzi irade

Cüz'i irade islam inancına göre (akaid, kelam) insanlara verilmiş olan ve kaza ve kader sınırları çerçevesinde hareket imkânı tanıyan özgür iradedir. Cüz'i kelimesi Arapça ve Osmanlı Türkçesi'nde kısmi anlamına gelir.

Cebrail (melek)

Cebrâil (Arapça: جبرائيل Cibrâ'îl veya جبريل Cibrîl, İbranice: 'גַּבְרִיאֵל') (tanrının cebr-i gücü) İbrahimî dinlerde tanrı ile insanlar arası vahiy getiren melektir.

İslam'da cinler

Bu madde İslam dinindeki cin anlayışı hakkındadır. Genel olarak cin anlayışı için Cin maddesine bakınız.

İslam'da cin

:``Bu madde İslam dinindeki cin anlayışı hakkındadır. Genel olarak cin anlayışı için Cin maddesine bakınız.``

İman'ın Altı Şartı

=1- Allah`a İman=

Safsata safsatası

Argumentum ad logicam yani safsatadan argüman bir safsata türüdür. En bariz ve kısa şekilde safsata safsatası olarak da adlandırılabilir.

Melekler

İslam dininde melek konusu hakkında daha fazla bilgi için İslam'da melek maddesine bakınız.

Mahmud A. Asrar

Çizgiroman sanatçısı, animatör

Kirâmen Kâtibîn

Kirâmen Kâtibîn İslam dinininde, insanların sağ ve solunda bulunup yapılan iyi ve kötü davranışları tespit edip, yazan meleklere verilen isimdir. Bu meleklere Hafaza melekleri de denir.