Etiket: M.í–. 59

Lucius Marcius Philippus

Lucius Marcius Philippus Roma'nın senatör ailelerinden birinin üyesiydi. Roma Kralı Ancus Marcius'un soyundandı.

Atia

Atia Balba Caesonia (MÖ 85-MÖ 43) İlk Roma İmparatoru Augustus'un annesi ve Julius Caesar'ın kız kardeşi Julia Caesaris'in kızıdır. Atia Balba adı aynı zamanda Julia Caesaris ve kocası Marcus Atius Balbus'un diğer iki kızı tarafından da taşınmıştır.

Acta senatus

Acta Senatus ya da Commentarii Senatus, Roma Senatosu`nun tartışma ve karar zabıtlarına verilen ad. Julius Caesar`ın ilk Konsüllüğünden önce (M.Ö. 59), Senatonun faaliyetleri kayıt altına alınır ve ara sıra gayriresmi olarak yayınlanırdı; Sezar, Senato`nu...

Elli dokuz

59 (Elli dokuz), aşağıdaki anlamlara gelebilir.