Etiket: Limni

Philostratus

Philostratus ya da Filostratus, Roma imparatorluğu döneminde yaşamış olan dört Yunan filozofun adıdır:

Paşalimanı

Paşalimanı Adası, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Marmara takımadalarından biri

Niyazii mısri

Niyâzî-i Mısrî, 17. yüzyıl Halvetiye tarikatının Niyâziyye veya Mısriyye kolunun kurucusu, büyük bir sûfî ve tasavvuf edebiyatı ustası şair.

Mondros Limanı

Ege Denizindeki Limni adasının limanı. I. Dünya Savaşı sonrası imzalanan ateşkese, Mondros Mütarekesi, adını vermiştir.

Bozbaba

Bozbaba, (Yunanca: Agios Efstratios ya da Saint Eustratius) Ege Denizi`nin kuzeyinde bulunan Yunanistan`a bağlı küçük bir ada. Limni`nin 30 km. güneybatısında, Midilli`nin ise 80 km. kuzeybatısında yer alır. Adanın nüfusu bugün 900 civarındadır. Halen Yun...

Paris Antlaşması (1947)

İTALYA`nın siyasi birliğini geç tamamlaması ve sömürgecilik yarışın da geç kalmasın dan dolayı.İtalya sömürge arayışına ve ekonomik gelir arayışına girmiştir.İtalya 1911 yılı da zengin maden yataklarına sahip olan osmanlı topraklarına ait olan trablusgarp...

Mondros

Mondros limanı - Ege Denizi'nde Limni adasının limanı

Ege adalarının silahlandırılması

Ege Adaları'nın silahlandırılması, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile Oniki Ada'da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto,...

Ege Adaları'nın Silahlandırılması

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması gereğince Yunanistan tarafından Limni, Semadirek ve Doğu Ege Adaları (Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya) ile Oniki Ada`da (Stompalya, Rodos, Kalki, Skarpanto, Kasas, Piskopis, Misiros, Kalimnos...