Etiket: Libya

Tobruk

Libya`nın kuzeydoğusunda liman kenti.Eski Yunanlıların Antipyrgos adıyla kurdukları tarım kolonisi kentin temeli sayılır.Tarihi çok eskilere dayanan kent zamanla kervan yoları üzerinde önemli bir durak noktası haline geldi.Stratejik öneme sahip olan Tobru...

Libya Millî Futbol Takımı

Libya Millî Futbol Takımı, Libya Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Libya ülkesini temsil eden ekiptir.

Eratosten

Eratosthenes (Eratosten) (Grekçe: Ἐρατοσθένης (MÖ 276 - MÖ 194 ) Yunan matematikçi , coğrafyacı, astronom ve filozoftur. Eratosthenes, geography (Türkçeye Arapça üzerinden Yunancadan geçen coğrafya) kelimesini kullanan ilk kişidir ve coğrafya biliminin te...