Etiket: Kuruş

Hersek Vilayeti

Bilgi kutusu tarihi ülke

Kürüş, Serik

Şablon:Türkiye köy Kürüş, Antalya ilinin Serik ilçesine bağlı bir köydür.

Zer-i Mahbub

Zer-i Mahbub,Osmanlı döneminde kullanılan altın paralardan birinin adıdır. 1787'de 3.5 kuruş rayiç konulmuştu.

Yeni Türk Lirası(YTL)

Türk lirası (sembolü: ₺; ISO 4217 kodu: TRY), Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan para birimi. Türk lirasının alt birimi kuruştur.

Yeni Kuruş

Yeni Türk Lirası`nın 100`de biri değerinde olan para birimi (YKr).

YTL

Türk lirası (sembolü: ₺; ISO 4217 kodu: TRY), Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan para birimi. Türk lirasının alt birimi kuruştur.

YKr

Türk lirası (sembolü: ₺; ISO 4217 kodu: TRY), Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kullanılan para birimi. Türk lirasının alt birimi kuruştur.

Sikke-i cedit-i zer-i İslambol

1715'de basılan altın paralar hakkında kullanılan tabir. Sikke-i cedit-i zer-i İslambol'da denirdi.

Para (Anlam ayrım)

Para: Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Para: Kuruşun kırkta biri değerindeki para birimi, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 1640 ile 1950 yılları arasında aralıklarla çeşitli birimlerde b...

Memduhiye

Sultan Abdülmecit`in tahta çıkışı sırasında bastırılan 20 kuruş değerinde altın para. Ziynet makamında kullanıldığı için methedilmiş, övülmüş anlamında memduhiye adı verilmiştir.

Guruş

Kuruş önceden guruş, birçok ülkede farklı zaman dilimlerinde kullanılmış para birimi.

Ecnebi kuruşu

Ecnebi Kuruşu;Riyal yerine kullanılan bir tabirdir. 1650-1656 tarihlerinde iki ecnebi kuruşu yani riyal bir altına tedavül ediyordu.