Etiket: Kompozisyon

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Alman yüksek eğitim kurumlarında okumak için girilmesi gereken dil yeterlilik sınavıdır. Seviye belirleme bakımından TOEFL sınavının Almanca karşılığı denilebilir.

D Grubu

1933 yılında, beş ressam (Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino) ve bir heykeltraş (Zühtü Müridoğlu) tarafından kurulan sanatçı birliğidir.

DSH

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Alman yüksek eğitim kurumlarında okumak için girilmesi gereken dil yeterlilik sınavıdır. Seviye belirleme bakımından TOEFL sınavının Almanca karşılığı denilebilir.

Otobiyoğrafi

Otobiyografi, bir düşünürün, bir sanatçının, bir sporcu ya da tanınmış bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı edebî türdür. Özyaşamöyküsü de denir.

Nadia Boulanger

Babası Paris Konservatuarı`nda şan öğretmeni olan Nadia Juliette Boulanger, 1887 yılında Paris`te doğar. İlk müzik derslerine babasıyla başlar ve sonrasında, Paris Konservatuarı`nda, Gabriel Faurí©, ile bestecilik ve Charles Marie Widor ile org derslerine...

Konstrüktvizm (Sanat)

Konstrüktvizm, 1914'te Rusya'da ortaya çıkmış bir sanat akımı. Resim, heykel ve mimari alanlarında egemen olmuş, Sosyalist Gerçekçilik resmi tutum olarak benimsenince ortadan kalkmış, yandaşlarının bir bölümü batıya göçmüştür.

otobiyografi

İlim ve sanat gibi sahalarda tanınmış bir kimsenin kendi hayatını, kendisinin kaleme alarak anlatmasına ve bu şekilde meydana getirilen esere denir. Ancak bu eserler şahsi görüşlere dayandığı için objektiflikten ayrılabilirler. O bakımdan Otobiyografileri...