Etiket: Kolaj

Neo-Dada

Neo-dada, genellikle 1950'lerin New York'unda Robert Rauschenberg ve Jasper Johns'ın çalışmış oldukları tarzı anlatmak için kullanılır. Bunun nedeni, bu sanatçıların, Dada akımına benzer olarak buluntu nesnelerden oluşturdukları kolaj ve asamblajlarla ant...

Fanzin

Fanzin, İngilizce ``FANatic`` ve ``magaZINE`` kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan finansal kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyeldir. Farklı yöntemlerle çoğaltılan örnekleri olmakla beraber genellikle fotokopi arac...

Richard Hamilton

Richard Hamilton (doğum 24 Nisan 1922) İngiliz ressam ve kolaj sanatçısı. 1956 yılında sergilediği "Günümüz Evlerini Bu Denli Farklı, Çekici Kılan Tam Olarak Nedir?" adlı kolajı, bazı sanat tarihçileri olarak Pop Sanat akımının ilk örneği olarak değerlend...

Robert Rauschenberg

Robert Rauschenberg, (d. 22 Eylül 1925 Port Arthur, Teksas - ö.

Asamblaj

Asamblaj ('assemblage') terimi ilk defa Jean Dubuffet tarafından 1953'te doğal veya hazır malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece ü...