Etiket: Keltler

Cempsi

Cempsi, antik çağda İber Yarımadası'nın batısı olan bugünkü Portekiz topraklarında yaşayan Kelt kökenli bir halktır.

Lunasa

Lunasa, uluslararası ölçekte tanınmış İrlandalı bir müzik topluluğudur. Kelt müziği ile uğraşmaktadırlar. Grubun ismi, Keltler`de ekin festivali olan ve ayrıca Galce`de Ağustos anlamına gelen `Lughnasadh` kelimesinden gelmektedir. Grubun kurucu üyelerinde...

Kelt dilleri

Hint-Avrupa dil ailesi'nin bir koludur.

Graal kupası

Kutsal Kâse ya da Graal (İng: Holy Grail, Fr: Graal), Hıristiyan Mitolojisinde, İsa'nın Son Akşam Yemeği'nde kullandığı iddia edilen, mucizevi güçleri olduğuna inanılan kap. Aramatyalı Yusuf'un, çarmıha gerilen İsa'nın damlayan kanını Kutsal Kâseye koyduğ...

Galler

Galler (İngilizce'de Wales)(Galce'de Cymru (Komrii diye telaffuz edilir) Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri. Britanya'nın güney-batısında doğuda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleriyle, güneyde Bristo...

Vize

Vize Bir ülkeye girmek veya ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izin. Bir ülkeden çıkış yapabilmek için yetkili makamlardan alınması gereken vizeye “çıkış vizesi”; buna karşılık bir ülkeye giriş yapabilmek maksadıyla alınan vizeye de...

Breton

Breton, günümüzde Fransa sınırları içinde kalan, geçmişte bağımsız krallık ve dükalık olan bölge. Kavram ayrıca altı Kelt halkından biri olan Bretonlar'ı tanımlamak için de kullanılır. Bretonca yaygın olarak konuşulur.