Etiket: Katı

Serbest elektron modeli

Katı hal fiziğinde serbest elektron modeli katı metalin kristal yapısındaki değerlik elektronların davranışının temel modelidir. Özellikle Arnold Sommerfeld tarafından geliştirildi

Likit kristal

Sıvı kristaller, sıvıların ve katı kristallerin özellikleri arasında özelliklere sahip olan kimyasal maddelerdir. Örneğin, bir sıvı kristal (SK) bir sıvı gibi akar ama molekülleri bir kristalinki gibi yönlüdür.

Genleşma

Genleşme, genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır.

Ether (fizik)

Esîr, 19. yüzyılda atomlar arası boşluğu yani evreni doldurduğuna, ağırlığı olmadığına, ısı ve ışığı ilettiğine inanılan tözdür.

Matris (malzeme bilimi)

Matris, kompozit malzemelerde takviye malzemesini bir arada tutan maddeye verilen addır. İmalat aşamasında sıvı olup, daha sonra katı forma kolaylıkla geçebilmelidir.

Katı cisim dinamiği

Katı-cisim dinamiği, dış kaynaklı kuvvetler karşısında hareket eden birbiri ile ilişkili sistemlerin analizini inceler. Her bir gövde için, cisimlerin katı olduğu ve bu nedenle uygulanan kuvvetler nedeni ile deforme olmadıkları, sistemi tanımlayan taşıma...

Faz uzayı

Matematik ve Fizik'te, bir faz uzayı içinde bir sistemin tüm olası durumlarının temsil edildiği bir uzaydır, sistemin her olası durumuna karşılık faz uzayında bir tek nokta vardır. Mekanik sistemler için, faz uzayı genellikle konum ve momentum değişkenler...

Depozisyon

Kırağılaşma gazların katılara dönüşmesidir. Kırağılaşmanın tersine ise süblimleşme denir.

Süreklilik mekaniği

Sürekli ortamlar mekaniği , katı ve akışkanları içeren sürekli maddeler ile çalışan fiziğin (daha özelde mekaniğin) bir dalıdır. Gerçekte madde atomlardan yapılmıştır ve sahip olduğu bazı heterojen mikroyapılar vardır.

Sürekli ortamlar mekaniği

Sürekli ortamlar mekaniği , katı ve akışkanları içeren sürekli maddeler ile çalışan fiziğin (daha özelde mekaniğin) bir dalıdır.

Plazma Fiziği

Plazma, basitçe gaz haldeki maddelerin manyetik kutuplaştırmaya bağlı doğrusal noktalarda oluşan fiziksel ve kimyasal reaksiyonun kontrollü etkileşim sürecine verilen genel ad. Plazma, kimya ve fizikte iyonize olmuş gaz anlamına gelmektedir.

Ametallerin özellikleri

Ametaller sıvıyı ve elektrik akımını ya hiç iletmeyen yada çok ileten elementlerdir. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan Ametaller vardır. Örneğin Oksijen, Hidrojen, Azot, Helyum, Klor gibi elementler saf halde iken oda sıcaklığında gaz halin...

Aerojel

Aerojel içerisindeki sıvı komponenti hava ile değiştirilmiş olan silikon tabanlı katı maddelerdir.Aerojel ilk defa Stefan Kistler tarafından 1931 yılında Charles Learned ile tutştuğu iddia sonucu meydana getirilmiştir. İlk oluşturulan silica gel idi.

Plazma (fizik)

Plazma, bilinen tüm maddeler gibi atomlardan meydana gelir. Atomlar elektriksel olarak yüksüz parçacıklardan yani, nötronlar ve pozitif (+) yüklü protonların bir arada bulunduğu bir çekirdek ve o çekirdek etrafında dönen negatif (-) yüklü elektronlardan o...