Etiket: Karnivor

Mesozoik çağ

Mezozoik Zaman, Faneozoik Devirin üç alt bölümünden ikincisidir. Günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.

Büyük denizanaları

Büyük denizanaları ya da Scyphozoa (Lat. Scyphus (kadeh), zoon (hayvan)), denizanalarını içeren bir Knidliler sınıfıdır.

Salmo trutta lacustris

Göl alabalığı (Salmo trutta lacustris), Salmonidae familyasından deniz ve dere alabalığının bir gölün tatlısu kesmine adapte olmuş göç etmeyen formudur.

Holozoik

Holozoik formlar besinlerini katı parçacıklar halinde alan, sindirip emilimlerini sağlayan canlılardır. Hayvanların çoğu bu gruba dahildir. Holozoik olarak beslenen hayvanlar, aldıkları besin yapısına göre :

Göl alabalığı

Göl alabalığı (Salmo trutta lacustris), Salmonidae familyasından deniz ve dere alabalığının bir gölün tatlısu kesmine adapte olmuş göç etmeyen formudur.

Scyphozoa

Büyük denizanaları ya da Scyphozoa (Lat. Scyphus (kadeh), zoon (hayvan)), denizanalarını içeren bir Knidliler sınıfıdır.

Mezozoik

Bu zamanda sürüngenlerin Permiyende başlayan karasal ekosistemlerdeki baskınlığı, diğer ekosistemlere de yayılır ve artarak devam eder. Permiyende oluşan dev kıta Pangea, Mezozoiğin ilk döneminin sonuna kadar varlığını sürdürür; fakat, daha sonra parçalan...

avcı

Avcı (veya yırtıcı) av olarak adlandırılan diğer hayvanları veya organizmaları "avlanma" adı verilen bir davranışla avlayıp öldüren organizmadır.

Mesozoic

Mezozoik Zaman, Faneozoik Devirin üç alt bölümünden ikincisidir. Günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir.