Etiket: Kanun-ı Kadim

Kanunname-i Ali Osman

Kanunname-i Osmani veya Kanun-ı Kadim olarak da bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nde cezalandırma, yönetim ve maliye alanlarında şer'i hukuka uygun olmak koşuluyla padişahın koyduğu yasadır. Kanunları geniş bir şekilde inceleyen Osmanlı hukukçuları, kava...