Etiket: Kanat

Turdus migratorius

Amerika nar bülbülü (Turdus migratorius), öz ötücüler (Passeri) alt takımından karatavukgiller familyasına ait bir kuş türü.

Tropik kuşugiller

Tropik kuşu, tropik kuşugiller (Phaethontidae), tropikal pelajik deniz kuşlarındandır. Phaethon cinsine ait üç tür vardır.

Tropik kuşu

Tropik kuşu, tropik kuşugiller (Phaethontidae), tropikal pelajik deniz kuşlarındandır. Phaethon cinsine ait üç tür vardır. Beyaz tüyler hakimdir, uzamış kuyruk tüyleri ile küçük kuvvetsiz

Sarı gerdanlı serçe

Sarı gerdanlı serçe (Petronia xanthocollis), serçegiller (Passeridae) familyasından bir serçe türü. Boyu yaklaşık 12 cm.'dir.

Phylloscopus orientalis

Boz çıvgın, Phylloscopus cinsine ait kuş türleri. Modern taksonomik gelişmelerinin sonucunda, şimdi genellikle iki tür olarak düşünülmektedir (Sangster et al.

Phylloscopus bonelli

Boz çıvgın, Phylloscopus cinsine ait kuş türleri. Modern taksonomik gelişmelerinin sonucunda, şimdi genellikle iki tür olarak düşünülmektedir (Sangster et al.

Merula migratoria

Amerika nar bülbülü (Turdus migratorius), öz ötücüler (Passeri) alt takımından karatavukgiller familyasına ait bir kuş türü.

Hippolais languida

Dağ mukallidi (Hippolais languida), ötleğengiller (Sylviidae) familyasına ait bir kuş türü. Türkiye'deki alanlarda, güney ve doğu Pakistan'da yayılış gösterir.

Hazerfen ahmet çelebi

Hezârfen Ahmed Çelebi (Osmanlı: هزارفنّ أحمد چلبی‎, 1609 - 1640), 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insan olmuştur.

Hazerfan celebi

Hezârfen Ahmed Çelebi (Osmanlı: هزارفنّ أحمد چلبی‎, 1609 - 1640), 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insan olmuştur.

Hazarfen ahmet çelebi

Hezârfen Ahmed Çelebi (Osmanlı: هزارفنّ أحمد چلبی‎, 1609 - 1640), 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış Müslüman Türk bilgini. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insan olmuştur.

Dağ mukallidi

Dağ mukallidi (Hippolais languida), ötleğengiller (Sylviidae) familyasına ait bir kuş türü. Türkiye'deki alanlarda, güney ve doğu Pakistan'da yayılış gösterir.

Boz Çıvgın

Boz çıvgın, Phylloscopus cinsine ait kuş türleri. Modern taksonomik gelişmelerinin sonucunda, şimdi genellikle iki tür olarak düşünülmektedir (Sangster et al.

Boz söğütbülbülü

Boz çıvgın, Phylloscopus cinsine ait kuş türleri. Modern taksonomik gelişmelerinin sonucunda, şimdi genellikle iki tür olarak düşünülmektedir (Sangster et al.

Bonelli'nin çıvgını

Boz çıvgın, Phylloscopus cinsine ait kuş türleri. Modern taksonomik gelişmelerinin sonucunda, şimdi genellikle iki tür olarak düşünülmektedir (Sangster et al.