Etiket: Kabe

Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Hekimoğlu Ali Paşa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Davutpaşa mahallesinde Kızılelma caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa caddesi kavşağında Osmanlı döneminden kalma bir camidir. 1734-1735 yılları arasında inşa edilmiştir.

Umre ibadeti

Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir.

İslam'da kutsal yerler listesi

İslam`da kutsal sayılan mekanlar listesi:

Tasavvufta rabıta

Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir.

Râbıta (tasavvuf)

Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir. Etimolojik açıdan râbıta sözcüğü ``rabt`` kökünden türemiştir ve “birleştirmek” ve “bağlamak” anlamlarına sahiptir.

Rabıta (tasavvuf)

Râbıta, bir tasavvuf terimi. Tasavvufta belirli tarikatlarda bulunan bir uygulamaya verilen isimdir.

Miraç Kandili

Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj), İslam inancında, Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Mirac Kandili

Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj), İslam inancında, Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

Mimar Mehmed Ağa

``Risalei Mimariyyede, Sultanahmet Camii mimarı Mimar Sedefkar Mehmed Ağa`nın hayatı anlatılmaktadır.Mimar Sedefkar Mehmed Ağa 1562`de Rumeli`den İstanbul`a devşirme olarak geldi. Sultan Süleyman Han Hazretlerinin türbesinde bir yıl bahçe bekçisi oldu, ar...

Mescidi Nebevi

Mescid-i Nebevî (Arapça: المسجد النبوي) Hicret'ten sonra Medine'de Muhammed bin Abdullah ile arkadaşları tarafından inşa edilen, İslam Peygamberi Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescittir. Nebevi Arapça'da "peygambere ait", tamlamanın anlamı...

Mescid-i Nebevî

Mescid-i Nebevî (Arapça: المسجد النبوي) Hicret'ten sonra Medine'de Muhammed bin Abdullah ile arkadaşları tarafından inşa edilen, İslam Peygamberi Muhammed'in kabrinin de içerisinde bulunduğu mescittir. Nebevi Arapça'da "peygambere ait", tamlamanın anlamı...

Hacerü'l-Esved

Siyah taş. Kabe`nin duvarındaki siyah, parlak taş. Rivayete göre Hz. İsmail bu taşı Kabe`nin köşesine yerleştirdi.

Haceri Esved

Hacerü'l-Esved (Hacerü'l-Esad) (Arapça: الحجر الأسود,) Kabe'nin duvarındaki siyah ve parlak taş. Yaklaşık 50 santimetre olan bir meteor parçası olduğu iddia ediliyor.