Etiket: Julius Caesar

Quinquennial Neronia

Quinquennial Neronia, İmparator Nero tarafından yaratılan Yunan tarzında büyük festival. Festival üç bölümden oluşurdu; ilk bölüm müzik, hitabet sanatı ve nazım, ikinci bölüm jimnastik ve üçüncü bölüm ise binicilik alanındaydı. 60 ve 65 yıllarından olmak...

Marcus Junius Brutus

Marcus Junius Brutus (MÖ 85 – MÖ 42), veya Quintus Servilius Caepio Brutus, Romalı askerî ve politik lider.

Julius ailesi

Julius Ailesi ya da gens Julia (dişi Julia), Antik Roma'nın patrici sınıfına mensup önemli ailesi. Soylarının Julus'a, dolayısıyla da tanrıça Venüs'e dayandığı iddia edilir.

Corona Civica

Corona civica, Genellikle Meşe yapraklarından yapılan ve başa giyilen bir tür antik Roma tacı. Roma Cumhuriyeti ve ardından gelen Principate döneminde bir yurttaş tarafından istenebilecek en yüksek ikinci askeri nişan olarak addelirdi (corona obsidionalis...

Clodia Pulchra

Clodia Pulchra, Claudia olarak da bilinir (d. M.Ö. 57/M.Ö. 56), Mark Antony`nin sonraki karısı Fulvia`nın ilk kocası Publius Clodius Pulcher`den olan kızı. Mark Antony`nin üvey kızı ve Marcus Antonius Antyllus ile Iullus Antonius`un üvey kız kardeşleridir...

Atia

Atia Balba Caesonia (MÖ 85-MÖ 43) İlk Roma İmparatoru Augustus'un annesi ve Julius Caesar'ın kız kardeşi Julia Caesaris'in kızıdır. Atia Balba adı aynı zamanda Julia Caesaris ve kocası Marcus Atius Balbus'un diğer iki kızı tarafından da taşınmıştır.

Acta senatus

Acta Senatus ya da Commentarii Senatus, Roma Senatosu`nun tartışma ve karar zabıtlarına verilen ad. Julius Caesar`ın ilk Konsüllüğünden önce (M.Ö. 59), Senatonun faaliyetleri kayıt altına alınır ve ara sıra gayriresmi olarak yayınlanırdı; Sezar, Senato`nu...

Arverniler

Arverniler Kelt medeniyetine bağlı Galyalı bir halk olarak biliniyor. Bu Galya halkının en tanınmış ismi Roma işgaline karşı en son büyük ayaklanmayı başlatan ama Alesia'da MÖ 52 yılında yenilen Vercingetorix'tir.

Arverni

Arverniler Kelt medeniyetine bağlı Galyalı bir halk olarak biliniyor. Bu Galya halkının en tanınmış ismi Roma işgaline karşı en son büyük ayaklanmayı başlatan ama Alesia'da MÖ 52 yılında yenilen Vercingetorix'tir.

Merkür (mitoloji)

Merkür, önemli bir Roma tanrısıdır. O maddi kazanç, ticaret, belagat (ve dolayısıyla şiir), mesajlar / iletişim (kehanet dahil), gezginler, sınırlar, şans, hile ve hırsızların tanrısıydı.