Etiket: JavaScript

Microsoft Silverlight

Microsoft Silverlight, ağ uygulamaları için animasyon, vektör, 3D grafik ve görüntü oynatma imkânları sağlayan zengin internet uygulamaları geliştirme düzlemidir.

İterasyon

Kelime anlamı tekerrür, tekrarlama, yineleme ve mükerrer icrâ, ardışık işlem anlamlarına gelen iterasyon (iteration), programlamada kod blokları yazılırken dizi elemanlarının teker teker yazılması yerine çeşitli döngüler kullanarak yazılmasıdır.

Cephe Yönelimli Programlama

Cephe yönelimli programlama veya görünüm yönelimli programlama, bir programlama yaklaşımıdır. Bütün programlama yaklaşımlarında kodlar uzadıkça, kodların anlaşılabilirliği çok düşmekte, bazen de içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

İnternet tarayıcıları

Web Browsers. Bu uygulama yazılımları www dünyasının en sık kullanılan yazılımlarıdır. Metin ve çokluortam dosyalarını açar,kaydeder, HTML`den HTTP`ye bütün protokolleri ve standartları destekler, açılan sayfada aranan nesneyi arar bulur, sık kullanılanla...

İnternet sayfası

İnternet sayfası Dünyayı Saran Ağın HTML/XHTML türünde hiperbağlantı kullanılarak gösterilimidir. İnternet sayfaları ilişkilendirilmiş grafik dosyaları içerebilir ve bu resimlerde tıklanabilir bağlantılar bulunabilir.

Yorumlanan programlama dili

Yorumlanan programlama dili bilgisayar programlamada yazılan programların çalışabilmeleri için kaynak kodlarının bir yorumlayıcı tarafından yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir. "Interpreted programming language" olarak da geçmektedir.

Web Sitesi

İnternet üzerindeki bir sayfa ve hizmet bütünü. Bir web sitesi, HTTP başta olmak üzere HTTPS, FTP, SMTP, POP3, ve hatta gerçek zamanlı veri akışı (streaming media) hizmeti veriyor olabilir.

KHTML

KHTML, KDE projesi dahilinde yaratılmış olan, birçok ağ tarayıcısı yazılımın merkezinde bulunan ve sayfaları yorumlayıp ekrana yansıtan ana bileşendir. Bu tarayıcılar arasında Konqueror, ABrowse ve hatta Apple Safari ile Nokia Series 60 browser sayılabili...

JScript

JScript, JavaScript`in farklı bir anılma şeklidir ve Microsoft Internet Explorer tarafından tanınan bir isimdir. Yapı itibariyle aralarında bir fark yoktur.

Dynamic html

DHTML, yani Dynamic HTML (Dinamik HTML); Javascript'in olay modelinin temelleri üstüne inşa edilen CSS/Html teknolojilerinin yapısı için kullanılan kısaltmadır.

Dinamik html

DHTML, yani Dynamic HTML (Dinamik HTML); Javascript'in olay modelinin temelleri üstüne inşa edilen CSS/Html teknolojilerinin yapısı için kullanılan kısaltmadır.

Cross site scripting

Cross site scripting (XSS), bir bilgisayar güvenlik açığıdır. Saldırgan, HTML kodlarının arasına istemci tabalı kod gömmesiyle, kullanıcının tarayıcısında istediği istemci tabanlı kodu çalıştırabilir.== Teknik Terimler ==Cross site scripting`e XSS yerine...

ActionScript

ActionScript, Flash geliştiricilerinin sunum seviyesi mantığını tasarlamak için kullandıkları bir betik dilidir. Actionscript ECMAscript üzerine inşa edilmiştir, ECMAscript JavaScript'in esasını oluşturduğu için birçok geliştirici için Actionscript'i anla...

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest aslında javascript ile sunulmuş bir kolaylıktır. Web sitesinin eş zamanlı olarak arka planda çalışan olaylarını takip eder. XML CSS ve javascript ile sonucun anında görülmesini sağlar.