Etiket: Jüpiter (mitoloji)

Tullus Hostilius

Domus Tullus Hostilius (M.Ö. 673 – M.Ö. 641) Numa Pompilius`un ardından Roma tahtına çıkan üçüncü Roma Kralı.

Pax (mitoloji)

Pax (Latince barış) (Yunan karşılığı Eirene), Roma mitolojisinde, Augustus'un saltanatı sırasında tanrıça olarak tanınmıştır. Campus Martius'da Ara Pacis adında bir tapınak ve yine Forum Pacis'de onun adına adanmış bir tapınağı vardır.

Numa Pompilius

Numa Pompilius, Efsanelere göre Romulus'un ardından tahta çıkan ikinci Roma Kralı. Romulus'un ölümünün ardından Romalılar Sabin kökenli bir adamı kral yaparak onun her iki Roma kabilesine de sadık olmasını amaçlamışlardır.

Lucius Tarquinius Superbus

Lucius Tarquinius Superbus (Gururlu Tarquin ya da II. Tarquin olarak da bilinir) Roma Krallığının yedinci ve son Roma Kralı.

Roma Senatosu

Roma Senatosu (Latince: ``Senatus``) MÖ 509`da kurulan Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu`nun başlıca yönetim meclisiydi. Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda sona erdiyse de Roma Senatosu 6. yüzyılın sonlarına kadar toplanmaya devam etmişt...

Tanrı (eril)

Eril bir ilahi varlık olarak Tanrı, en azından cinsi anlamda, dişil bir ilahi varlık olan `tanrıça`nın karşıtı olarak tanımlanabilir. Tanrıça terimi sadece dişil ilahlara verilirken, tanrı terimi dişil veya eril veya cinsiyetsiz veya monoteistik Tanrı anl...

Jüpiter (tanrı)

Jüpiter (Iuppiter),Tanrıların en güçlülerinden birisi olan Zeus ile denktir. Bir tanrı olan Atlas'a dünyayı taşıma görevini o vermiştir.

Fortuna (mitoloji)

Fortuna, Roma mitolojisinde şansın cismani hali, tanrıçasıdır. Yunan mitolojisindeki Tyche`ye denktir. Fortuna her zaman olumlu değildir: bazen şüphelidir (``Fortuna Dubia``); değişen şans olabilir (``Fortuna Brevis``) veya mutlak şeytani şans (``Fortuna...

Aera Cura

Aera Cura, Roma mitolojisinde, yer altı (ahiret) dünyasında şeytani bazı bölgelerle ilgili bir tanrıçadır.

Tinia

Tinia veya Tin, Etrüsk mitolojisinde Uni'nin kocası, cennetin ve göğün tanrısı, tanrıları tanrısı (baş tanrı). Ayrıca Uni ve Menerva ile güçlü bir üçlemede de bulunurdu.

Copia

Copia, Roma mitolojisinde bolluk tanrıçasıydı, bolluk kavramının kişileştirilmiş haliydi. Bir diğer Roma tanrıçası olan Fortuna yani ``şans`` ile ilişkilendirilirdi.

jüpiter

Jüpiter (Müşteri) Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Güneşten uzaklığa göre beşinci sırada. Türçesi Erendizdir. Adını Roma tanrılarının en büyüğü Jüpiter'den alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir.

Tin

En genel olarak bazı metafizikçilerin yada Hegel gibi nesnel idealistlerin, gerçekliği ve evreni açıklamak üzere, varolan her şeyin temeli, özü olarak kabul ettikleri cisimsel olmayan varlık, maddi olmayan gerçeklik.

Rostra

Roma Forumu'nda yer alan Rostra, hatiplerin (orator) toplanan insanlara konuşma yaptığı Curia'nın yanında bulunan platformdur. İsmini, ön tarafını süsleyen MÖ 260'da olan Mylae Deniz Muharebesi'nde ele geçen gemilerin pruvalarının (rostrum) bu alana getir...