Etiket: Irk

Çukçiler

Çukçiler, Sibirya`nın kuzeydoğu ucunda, Rusya Federasyonu`na bağlı Çukotka Özerk Birimi`nde yaşayan halk. 1979 sayımında nüfusları 14,000 olarak tespit edilmiştir. Çukçi Yarımadası, Kuzey Buz Denizi ile Bering Boğazı kıyılarında yaşarlar.

Rum (ırk)

Rum, Arapça, Osmanlıca ve Türkçede, Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olan ve Yunanca konuşan kimselere denir. Romeos (``Romalı``) sözcüğünden bozularak günümüze ulaşmış bir terimdir.

Moro halkı

Morolar [[Çokdilli etnik grup|çokdilli etnik grup]Mücahittirler ve direnişci duruşuyla bilinir]dur ve Filipinler'de 2005'de toplam Filipin'in yaklaşık %5'ini oluşturan Hristiyan olmayan başlıca en büyük etnik grup alması onları ülkede en büyük altıncı etn...

Mangyan

Mangyan Mindoro adasında bulunan ve her bir kabileye ait kendi adı, dili ve gelenekleri bulunan sekiz yerli grubun ortak adıdır. Adanın kuzeyden güneye doğru etnik grupları: Iraya, Alangan, Tadyawan, Tawbuid (adanın batısında ovada yaşayanlar tarafından B...

Laponlar

Laponlar ya da Samiler, Norveç ve İsveç'in Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölgelerinde çok eski tarihlerden bu yana yaşamakta olan bir etnik grup. Laponların günümüzdeki sayıları 60.000 kadardır ve %70'i Ural dil ailesine bağlı Sami (Saame) dili olan La...

Laklar

Laklar daha çok Dağıstan`ın orta kesimlerinde dağlık bölgelerde yaşayan ve 156,000 (2007 tahmini) kadar bir nüfusa sahip etnik bir guruptur. Lak Dili konuşurlar. Konuştukları dil; Kafkas dil gruplarının Kuzey Kafkas ana kolundan Kuzeydoğu Kafkas dilleri k...

Küresünniler

Küresünniler, İran`da Urumiye şehrinde yaşayan Türk boyudur. Bu boy Yavuz Sultan Selim`in İran seferi sırasında Şah İsmail`e yardım amacı ile Giresun bölgesinden göç etmiştir.

Kurmançlar

Kurmançlar veya Kurmanclar, Kürtçenin Kurmançça lehçesini konuşan Kürtlere denir.

Kurmanç

Kürt`lerin en büyük kabilesidir. Kürtçe`nin Kurmanci şivesini konuşurlar.

Karabel aşireti

Karabel Aşireti ; Sivas`ın Zara ilçesine bağlı Beypınar (Bekpar) köyü ve çevresinde bulunan bir Alevi

Kapampangan halkı

Kapampanganlar veya Capampañganlar (Filipin İspanyolcası: pampangos veya pampangueños) 2.890.000 kişilik bir grupla Filipinlerdeki etnik gruplar içinde sekizinci büyük gruptur. Kapampanganlar Austronesian dillerini konuşan göçmenlerin soyundan Filipinler'...

Hıristiyan Abhazlar

Hıristiyan Abhazlar,Abhazya ve Gürcistan ile Rusya Federasyonu`nda yaşayan Abhazların büyük çoğunluğunu oluşturan Abhazlar.VI.yüzyılda Bizans yoluyla Abhazlar arasında yayılan Ortodoks mezhebi,ayin dili olarak önce Grekçe,VIII.yüzyılda Bizans`a karşı bağı...

Hitaylar

Çin ülkesinin kuzeyinde kalan moğol çin arası bölgede yaşayan bir boydur.Burada uzun yıllar kalan bu boy Çinin nüfüsuna rağmen etkilenmemiş bir türk boyudur.Göçler sonrası önce Azerbaycan`a sonra da Adıyaman Besni ilçesi Kızılin Köyüne yerleşmişler.kızıli...

Farslar

Farslar (Farsça: فارسی, Osmanlıca: عجم Âcem), günümüzde İran nüfusunun çoğunluğunu (% 66) oluşturan etnik grup. Etimolojik olarak Pars (Pers) kelimesinden gelmektedir.

Erie (halk)

Erie, İroquce konuşan Kuzey Amerika`nın bir kızılderili halkıdır. Adı Iroqu kelimesi "Erielhonan"`nın kısa şeklidir ve anlamı "uzun kuyruk" olup, Kanada panteri (aslında Kugar ingilizce cougar, lat. ``Felis concolor``) kastedilir. Bu y...