Etiket: II. Mahmut

Vilâyet

Vilâyet, (Arapça: ولاية wilayah), bir valinin yönetimi altındaki yönetim birimi. Türkiye Cumhuriyeti'nde vilayet, il mânâsında kullanılır.

Dar-ül hilafe

"Halifeliğin kapısı" anlamındadır, o zamanki adıyla Konstantiniyye yani İstanbul kast olunmaktadır. II.

Ahmet Fevzi Paşa

Ahmet Fevzi Paşa ya da Firari Ahmed Fevzi Paşa Osmanlı donanması`nın Kaptan-ı Derya`lığını yapmış, 1839 yılında firar ederek Osmanlı donanmasını isyan etmiş olan Mısır`a teslim etmesinden dolayı hain olarak tanınan bir denizci ve devlet adamı.

Tanzîmat

Tanzimât, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir.

Mülkiye (sınıf)

Mülkiye, Osmanlı Devleti`nde, üst düzey sivil kamu görevlileri sınıfı. İlmiye, seyfiye (askeriye) ve kalemiye ile birlikte dört ana hizmet sınıfından biriydi.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

Tıphane, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane veya Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, kökü Osmanlı padişahı II. Mahmut`un 14 Mart 1827`de açtığı Tıphane`ye uzanan Türkiye tarihindeki ilk Tıp fakültesidir.

Feshane

Feshane, II.

Dadyan Ermeni Okulu

Dadyan Ermeni İlköğretim Okulu, İstanbul`un Bakırköy ilçesinde bulunan bir ilköğretim kurumudur. Kurucusu olan Barutçubaşı Hovahannes Dadyan`ın ismini taşımaktadır.

Dadyan Ailesi

Dadyan Ailesi Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çeşitli kademelerde hizmet vermiş Ermeni asıllı bir ailedir. Aslen Sivaslı olan Dadyan Ailesi, 15. yüzyılda Zad isminde bir aile büyüğüyle Erzincan'ın Gamaragab köyüne göç etmiş ve köyün tamamını sat...