Etiket: II. Bayezid

Nakîbü’l eşrâf

ilk olarak Abbasi halifesi Mütevekkil zamanında ihdas edilen kurum. Bu zamandan itibaren diğer İslâm devletlerinde nikâbet teşkilatı varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Devleti`nde de ilk olarak sâdât nikâbeti Sultan Yıldırım Bayezid zamanında Mayıs 1400 tari...

Firuz Ağa Camii

Firuz Ağa Camii İstanbul`da Sultanahmet`te Atmeydanı`nda bulunan cami. 1491`de II. Bayezid`in hazinebaşısı Firuz Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Bali Paşa Camii

Fatih`te Bali Paşa caddesinde Hoca Efendi sokağındadır. Kesmetaştandır ve minaresi klasik olarak sağındadır. II. Bayezid`in veziri Bali Paşa`nın başlattığı ve bitiremediği camiyi karısı Hüma Sultan 1504`de tamamlatmıştır.

Bayezid Medresesi

Bayezid Medresesi, Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından İstanbul`da Bayezid külliyesinin bir parçası olarak inşa ettirilen medrese

Barak Reis

Barak Reis 8. Osmanlı Sultan`ı II. Bayezid zamanında yaşayan Osmanlı denizcisi. Sapienza Deniz Savaşı`nda sağ cenahın kumandanı Barak Reis amiral gemisini düşman gemilerinin arasına sürdü. Onlarca Venedik gemisi bu gemiyi indirmek için çalışıyorlardı. Ven...

Balat, Fatih

Koordinatlar: 41°′N, 28°′E

Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi

Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi, Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından Amasya`da inşa ettirilen külliye

Alem Şah

Alem Şah, Yakup Paşa`nın oğludur ve II. Bayezid döneminde öncelikle atabey, ardından da Bosna beyliğini temsil etmiştir.

Alaüddevle Bozkurt Bey

Alaüddeyle Bozkurt Bey Dulkadiroğulları Beyi. Osmanlı Padişahı II. Bayezid`in kayınpederi olan Bozkurt Bey önceleri damadı ile beraber hareket etti. Ancak sonraları Memluklar`a yanaştı. Osmanlı Devleti`nin yerine atadığı kardeşi Şah Budak Bey`i Memluklar`...

Şehzade Şehenşah

Şehzade Şehenşah Osmanlı Sultan`ı II. Bayezid`in oğlu. Annesi`nin Karamanoğlu olası nedeniyle babası tarafından Konya sancak beyi yapılmıştır. Eceli ile babası vefat etmeden ölmüştür.